👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt planering åk 1-3 Kurdiska

Skapad 2020-09-20 19:22 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under årskurs 1-3 arbetar vi mycket med att väcka nyfikenhet och språkglädje inför det kurdiska språket; vi ser på filmer, lär oss ramsor, sjunger kurdiska sånger, leker kurdiska lekar, pratar, lyssnar, skriver och läser.

Innehåll

 

Så här ska vi arbeta

När vi arbetar med kurdiska under år 1 - 3 i skolan kommer du att få träna på och lära dig:

 

- att säga kurdiska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag, t.ex. skolan, hem, min familj, fager, min plats osv..

- att prata  kurdiska med dina klasskamrater

- att lyssna på kurdiskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare.

- enkla ramsor, sånger, dramatiseringar och spel.

- enkla instruktioner och beskrivningar

- enkla presentationer.

- att läsa och förstå ord och enkel text .

- att skriva enkla  kurdiska ord och fraser.

- Vi kommer att dokumentera i våra mappar.

.

Arbetssätt och material

Vi kommer att jobba med:

- individuellt/i  par arbete.

- tyst och högläsning

- sammanfattningar, samtal och diskussion om det vi har läst

Material:

- sagor

- faktatexter

- bilder/ foto

- film

- dator/Ipad.

Min lärare kommer att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

- att säga  kurdiska ord, fraser och meningar

- att prata kurdiska med dina klasskamrater

- att lyssna på kurdiskt tal

- att delta i enkla ramsor och sånger

att läsa och skriva enkla  kurdiska ord/ meningar/texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3