Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder Läsåret 2020/21

Skapad 2020-09-21 08:23 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 2 Bild
Under stora delar av läsåret kommer vi arbeta med KONSTENS GRUNDER i ämnet bild. Genom detta bildstudieområde kommer du få kunskap om de byggstenar som används för att skapa olika slags bilder. När du lärt dig om konstens grunder genom olika tekniker ges du möjlighet att göra egna arbeten baserade på dina nyvunna kunskaper, för att på så sätt utveckla din egen förmåga till bildskapande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bildundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. 

Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Vi ska också träna på att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna,utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer,både historiskt och i nutid.

Förmågor att utveckla

Uttrycka -träna på att uttrycka oss med hjälp av färger
Undersöka -experimentera med olika material,testar olika tekniker
Presentera -presentera våra bilder för varandra,vi lär oss av varandra
Skapa- skapa på ett lustfyllt sätt
Kommunicera- lära oss att tolka bilder

Arbetsområde-Linjer,färger och olika perspektiv

Vad du ska lära dig

Med linjer och figurer kommer du att få lära dig hur man komponerar och bygger upp en bild, figuren utvecklar vi till en tredimensionell form.  

Med våra grundfärger samt svart och vitt tränar vi att blanda till olika nyanser/valörer.

Vi lär oss olika tekniker för att skapa yta/struktur i bilden.

Du kommer att få lära dig hur man tecknar perspektiv (förgrund, mittemellan och bakgrund).

Teknikerna vi kommer använda oss av är bl a: teckna, måla, collage, frottage.

I slutproduktionen använder du dina nyvunna kunskaper om konstens grunder och gör ett personligt verk. Du kommer få träna att samtala kring dina egna och andras bilder.

Olika begrepp som t ex

LINJER,horisontlinje

FÄRGER,primära,sekundära,komplementfärger

FORMER,tredimensionella

NYANSER,från ljus till mörk

STRUKTURER,ytor

PERSPEKTIV/RUM,framför bakom,överlappningar

Bedömning - vad och hur

Läraren kommer under lektionerna observera

- att du arbetar aktivt, kommer med egna idèer och lösningar.

- följer givna planeringar.

- att du tar god tid på dig och är noggrann.

- fullföljer hela bildskapandet, från start till färdig produkt.

Undervisning och arbetsformer

Vi har genomgångar och vi tittar på instruktionsfilmer. Vi arbetar både enskilt och i grupp.

Vi samtalar och kompisbedömer varandras arbeten.

Bilder kommunicerar och vi behöver lära oss att läsa bilder och att kritiskt granska bilder i våra flöden som tex

sociala medier och datorspel,därför granskar vi olika typer av bilder.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
    Bl  1-3
  • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
    Bl  1-3
  • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
    Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: