Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holsta vårdcentral

Skapad 2011-12-30 00:30 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I detta projekt kommer du möta kroppens underbara värld och se hur fantastisk Du är. Grupparbete kommer genomsyra detta projekt vilket leder till att du arbetar tätt tillsammans med klasskompisar vilket kommer ställa krav på din förmåga att samarbeta och lyssna samt din lyhördhet då alla skall låtas komma till tals.
Grundskola 7 – 9 Biologi Idrott och hälsa
...

Innehåll

Övergripande mål

- Du skall utveckla tillit till din egen förmåga.

- Att du skall känna trygghet och lära dig att ta hänsyn och visa respekt

i samspel med andra.

Syfte

Biologi

- Du skall lära dig förstå vilka möjligheter och begränsningar du har med din kropp.

Idrott

- Kunna hantera nödsituationer på land.

- Värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa och livstil.

 

 

 

Centraltinnehåll

Biologi

Vi kommer gå igenom

- Kroppens celler, organ och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

- göra evolutionära jämnförelser mellan människor och andra organismer.

- ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genetiska möjligheter och risker samt etiska frågor som tekniken väcker.

 

Idrott

Vi kommer arbeta med

- Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

- att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

- första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

 

 

Arbetsbeskrivning

Biologi

Speciallistgrupper som samverkar för gemensam undervisning på 50-60 min. Ni skall i grupper om 4-5 personer ansvara för en föreläsning inom ett tilldelat specifikt kunskapsområde. Specialområdena är andning, matspjälkning, blodomlopp, immunförsvar, huden, rörelseapparaten, nervsystemet, hormoner , arvsanlaget och DNA. Ni i gruppen skall ta ut det viktigaste från ert område och beskriva det på ett tydligt sätt för era andra klasskompisar utan teknisk utrustning. Arbetstiden till denna uppgift är förberedelsetid på ca en vecka (Lasse tid). Specialistgruppen skall även lämna in tio frågor på sitt område till Lasse som sedan används för instuderingsuppgifter samt till ”legitimations prov”. OBS uppgifterna som ni gör skall besvaras under er föreläsning.

Arbetslag bestående av olika specialistgrupper för att lösa patientfall som lämnas in skriftligt. I arbetslagen kommer ni jobba ihop för att lösa patientfall som ni skall samtala kring samt hitta diagnos och behandling för. Alla arbetslag lämnar in skriftligt vad de kommit fram till för diagnos samt behandling av patienten.

Idrott

På idrotten ska du få möjlighet att göra olika konditionstester och utifrån det sätt upp mål och skriva en träningsdagbok. Du ska utifrån dina konditiontester sätta upp rimliga mål för att träna och vara fysisk aktiv under en längre period för att i slutet utvärdera dina mål. Under den här perioden ingår vi som en testskola i Sverige genom att vi ska få vara med och föra en digital träningsdagbok på nätet. Vi ska delta i Active Step och i programmet PULZEN. Under fyra veckor från v3 till v6 ska du registrera alla dina aktiviteter och vi som klass ska tävla mot andra klasser om att försöka vara så aktiva vi bara kan under den här perioden.  På idrottslektionera kommer du att få arbeta med olika former av träning med inrikning på kondition, styrka och smidighet. Det är viktigt att du själv försöker vara aktiv på din fritid och att dina mål som du sätter upp är rimliga utifrån just dina förutsättningar. I slutet av perioden kommer du att få delta i nya konditiontester. Utifrån detta ska du sedan sammanfatta din träningsdagbok och för resonemang och dra slutsatser kring faktoerar som påverkar din hälsa och vad som gav dig förutsättningar för att lyckas nå ditt mål. Du ska även hitta en artikel som handlar om träning och hälsa som du ska ha som grund i din diskussion och  resonemang om vad en god hälsa är. 

Våga utmana dig själv under den här perioden, testa något nytt!

Tänk på att den billigaste och bästa träningen är den som blir av!

 

Frågor och reflektion kring Hälsa 

Mål - du ska sätta upp två till fyra mål med din träning under v2 till v7. Beskriv vilka mål du ska jobba för. I din beskrivning ska det även finnas med HUR du ska göra för att nå resultat.  

Dagboken PULZEN - du ska registrera ALLA dina aktiviteter på ActiveStep regelbundet, gärna dagligen.

Resonemang och slutsats över din träningsperiod och mål - Du ska sammanfatta dina träningsaktiviteter och dina mål utifrån ett hälsoperspektiv i ett resonemang. Du behöver tänka kost och andra faktorer som kan eller har påverkat din hälsa och din fysiska förmåga. Till din hjälp har du kompediet  om Träning använd det på ett bra sätt. Hitta minst en artikel som handlar om träning och hälsa som du kan använd som stöd i din diskussion. Tänk på att källor är viktigt. Bifoga en kopia av din artikel med ditt arbete. Ditt arbete ska vara 1 1/2 – 2 sidor.

 

Tidsplanering

Planering idrott

v2 Beeptest och beskrivande av mål för det här projektet.

v3 Måndag = Konditionsträning + ny konditionstest.

     Onsdag = stationsträning

v4 Måndag= UTE löpning Larödbaden

     Onsdag = Militärträning UTE

     Fredag = Redovisning

v5 Måndag = boxning + hopprep

    Tisdag = Redovisning

     Onsdag = Styrka och rörlighetsträning

     Fredag = Redovisning

v6 Måndag = konditionsträning

     Tisdag = läxtest människokroppen. Patientfall och nya grupper.

     Onsdag = Styrka och rörlighetsträning

v7 Måndag = Beeptest Onsdag = Konditionstest UTE

v8 SPORTLOV ut och var aktiv!

v9 Tisdag inlämning av patientfall och seminarium.

Matriser

Bi Idh
Vårdutbildning 12

F
E
D
C
B
A
Biologi
Föreläsning
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Du kan på ett enkelt sätt förmedla och beskriva ditt specialområde.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Du kan på relativt väl sätt förmedla och beskriva ditt specialområde samt beskriva mer koplexa samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Biologi
Inlämning
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Idrott
Träningsdagbok
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta up mål för att planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan på ett relativt väl sätt sätta upp mål för att planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för att planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Idrott
Hjärt & Lungräddning
Du kan hantera nödsituation vid vatten med alternativa hjälpmeddel under olika årstider.
Idrott
Röresle & Träning
  • Bi  A 9
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: