👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 39 Noveller

Skapad 2020-09-21 10:11 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Denna vecka så kommer vi att djupdyka i textgenren novell. Vi kommer att repetera novellens karaktärsdrag och träna på att skriva en berättande och gestaltande text. Inför skrivuppgiften kommer du att få läsa ett par textexempel där du tränar din läsförmåga. Vi kommer att arbeta med s.k. kortskrivningar i en skrivverkstad. Vi kommer även att påminna varandra om skrivprocessen och strategier för att komma igång med skrivandet. Du kommer att skriva en egen novell under lektionstid. Du kommer att få ge och ta respons på din novell för att sedan bearbeta din novell. UPPGIFTERNA ligger i Teams och ska lämnas in där.

Innehåll

Måndag

Vi läser olika noveller och lär oss om genretypiska drag.

Vi läser och gör en gemensam novellanalys.

Vi talar om dramaturgi i texter.

 

Tisdag

Skrivarverkstad: Vi arbetar med kortskrivningar och repeterar person, miljöbeskrivningar, gestaltningar, berättarperspektiv.

Genomgång av exempel på start-kris – vändpunkt-avslut i noveller.

Vi skriver mikronoveller

 

Onsdag

Vi läser en novell i grupp och du svarar på frågor om texten individuellt.

Start inspiration och börja skriva din novell.

 

Torsdag

Skrivtid hela förmiddagen.

Vi börjar se filmen Freedom Writers

 

Fredag

Du byter text med en kompis och skriver kamratrespons

Bearbeta texten och lämna in. Läsning i bok om du är klar.

Vi avslutar med att titta klart på filmen Freedom writers

 

 

Lämnas in för bedömning:

 

Textanalys av novell

Din färdiga novell

Din kamratrespons   

        

Klicka för repetition  Hur skriver man en novell?

novell del 2

Uppgifter

  • Du som har krångel med Teams kan lämna in här

  • Alla uppgifter finns i Teams!

Matriser

Sv
Bedömningsmatris: Skriva novell

Insats krävs
E
C
A
Läsförståelse
Du behöver visa upp att du når målen att läsa och förstå.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriftlig produktion -Innehåll
Din text följer inte "novellreceptet" och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellreceptet och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Din text är mycket väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa.
Skriftlig produktion -Språk
Du behöver bearbeta din text gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus. Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna. Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna. Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna. Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.