👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luna v. 39-40 2020

Skapad 2020-09-21 10:16 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Alfabetet och de yngsta

Innehåll

Inför undervisningstillfället

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Utifrån barnens visade intresse för alfabetet, abc sången, ljud, symboler och rörelse vill vi fortsätta introducera barnen för alfabetet och göra dem bekanta med alfabetet, bokstävernas ljudning och form, symboler och litteracy på ett lekfullt sätt med rörelse genom ett rörelse alfabet från Bättre hälsa. 

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Målet är att barnen ska bli nyfikna på och bekanta sig med alfabetet och bokstäver. Barnen utvecklar förmåga att känna igen bokstäver och vissa ljud och samtidigt får de höra abc-sången, ljuda, tala om bokstaven kopplat till en rörelse.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi ska vara i Lekrummet vid rundamattan. På väggen sitter rörelse-alfabetet. Momenten är att sjunga abc-sången och titta på bokstäverna och härma rörelserna.

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Vad är det här? - pekar på alfabetet

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

Kan du visa en bokstav? - pekar på väggen.

 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Kan du visa var är bokstäverna?

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
    Lpfö 18