👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Day (GOTD) årskurs 4 - ht20

Skapad 2020-09-21 10:16 i Skulltorps skola F-5 Partille
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Week" eller GOTW.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Musik Kemi Biologi Historia Religionskunskap Bild Matematik Fysik Samhällskunskap Geografi Idrott och hälsa Teknik Engelska Svenska
Grej Of The Day (GOTD) är en återkommande minilektion som består av delarna ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar och dina tankar. Lektionerna baseras på personer, platser, händelser eller övrigt. Syftet är att vi tillsammans ska göra kopplingar mellan sådant vi vet och ny kunskap! Det ska vara roligt att lära sig! Ju mer vi kan i ett ämne - desto bättre! För som vi alla vet är Kunskap något riktigt coolt!

Innehåll

Innehåll

Under läsåret kommer vi att ta del av minilektioner inom de flesta av skolans ämnen. De kan handla om historiska personer, platser, byggnader, begrepp och mycket annat. Det kan även handla om händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Hur?

Arbetet inleds med att eleven får en ledtråd som eleven genom EPA (tänka själv - tänka i par - tänka alla) får klura på. Läraren kommer sedan att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "grej"). Därefter diskuteras dagens "grej" utifrån givna frågor och elevens tankar. Dessutom kopplar vi det vi lärt oss till sådant vi kan sedan innan. Avslutningsvis kommer eleverna att själva få föra in sin nya kunskap i sin egna "Grej of the day"- bok.

Förankring i kursplanens syfte

"Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna."

"Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarana ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former.

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussioner i par - i mindre grupp - i hel grupp
 • Repetition av innehåll sker löpande under terminens gång 
 • Genom att skriva ner fakta de lärt sig i sin "Grej-of-the-day-bok"!
 • Fredagsquizet kommer vara en återkommande aktivitet, ca. var 3:e vecka, för att se vad man minns från tidigare GOTD

 

Bedömning

Minilektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne. Den bok de skapar kan ses som ett stöd för bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11