👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Murbruket 20/21 - Lekglädje!

Skapad 2020-09-21 10:43 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" Sagans värld bjuder in oss till lek och fantasi. Barnen leker, vi undervisar och vi är nyfikna tillsammans.

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Murbruket

Projektets namn: Lekglädje! 

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här: De flesta barnen leker mycket rollek. Barnen är tillsammans och använder sin fantasi. Barnen visar intresse för litteratur och bokstäver. Matematik och formlära upptar deras intressen såsom färger.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här: Vi vill utöka barnens lekvärld och deras fantasivärld. Vi vill dessutom stödja barnen i deras kognitiva utveckling genom leken.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här:

Vi tänker använda oss av sagan om ”Prinsessan på ärten.”

Vi ska introducera, dramatisera, skapa och utforma undervisningstillfällen i relation till sagan.

Vi kommer att räkna, undervisa om färger och former. 
Fårhagen kommer att vara en av våra undervisningsmiljöer. Där får lek och undersökande en stor roll. 
Vi fortsätter med daglig läsning för barnen och sagorna står som inspiration till lek. 

 

 

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18