👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassresan

Skapad 2020-09-21 10:22 i Degebergaskolan Kristianstad
Under det här arbetsområdet kommer vi läsa boken Klassresan av Moni Nilsson, samt arbeta med frågor kopplade till boken.
Grundskola 6 Svenska
I boken Klassresan kommer vi få följa klass 6B som till hösten kommer splittras och delas in i nya klasser. Innan vårterminen slutar åker de på en klassresa tillsammans, som ett avslut på den tid de har haft tillsammans som klass. I boken får vi följa med på en spännande resa där vi får träffa på många olika karaktärer, som upplever klassresan på sitt eget, personliga sätt. Vi kommer arbeta med olika frågeställningar och funderingar innan, under tiden och efter du har läst boken. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig i skrift genom att besvara frågeställningar som är kopplade till boken och dess innehåll.
 • läsa och analysera skönlitterära texter, genom att läsa Klassresan och besvara frågor som är kopplade till boken. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • enskild inlämning av frågeställningar innan, under tiden och efter du har läst boken. 

Hur ska det bedömas?

Din förmåga att:

 • sammanfatta boken du läst

 • tolka och föra ett resonemang kring bokens budskap

 • föra ett resonemang kring de olika personerna och deras egenskaper, samt din förmåga att kunna koppla det till dig själv

 • att föra ett resonemang kring din egen upplevelse av läsningen

 • följa skrivreglerna

Undervisning och arbetsformer

 • Arbete med frågeställningar, enskilt och i par
 • Enskild läsning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6