👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Gleerups matematik 4

Skapad 2020-09-21 11:06 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 4
Matris Gleerups matematik 4

Matriser

Matematik 4 - Gleerups Portal

Område 1

Nivå 1
Du behöver mycket hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 2
Du behöver lite hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 3
Du kan utföra uppgiften själv
Nivå 4
Du kan utföra uppgiften själv och reflekterar över svaret om det är rimligt.
Upptäcka mönster i figurer och talföljder
Jämföra och ordna tal efter storlek
Läsa av och sätta ut tal på tallinjer
Visa hur du gör när du löser problem

Område 2

Nivå 1
Du behöver mycket hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 2
Du behöver lite hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 3
Du kan utföra uppgiften själv
Nivå 4
Du kan utföra uppgiften själv och reflekterar över svaret om det är rimligt.
Jämföra och mäta längder
Välja och byta enhet
Se samband mellan addition och subtraktion
Välja rätt räknesätt när du löser olika uppgifter
Visa hur du gör när du löser problem

Område 3

Nivå 1
Du behöver mycket hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 2
Du behöver lite hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 3
Du kan utföra uppgiften själv
Nivå 4
Du kan utföra uppgiften själv och reflekterar över svaret om det är rimligt.
Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för volym
Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för vikt
Använda större längdenheter än meter
Avrunda tal till tusental, hundratal och tiotal
Olika sätt att lösa problem och kontrollera svarens rimlighet

Område 4

Nivå 1
Du behöver mycket hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 2
Du behöver lite hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 3
Du kan utföra uppgiften själv
Nivå 4
Du kan utföra uppgiften själv och reflekterar över svaret om det är rimligt.
Använda samband mellan multiplikation och addition
Multiplikationstabellerna upp till 10 ⋅ 10
Använda samband mellan division och multiplikation
Beräkna division och multiplikation med stora tal
Välja sätt att lösa problem och kontrollera svar

Område 5

Nivå 1
Du behöver mycket hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 2
Du behöver lite hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 3
Du kan utföra uppgiften själv
Nivå 4
Du kan utföra uppgiften själv och reflekterar över svaret om det är rimligt.
Beskriva och använda symmetri
Uppskatta, jämföra och bestämma vinklars storlek
Beräkna omkrets och area och visa på samband
Lösa problem och använda strategier

Område 6

Nivå 1
Du behöver mycket hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 2
Du behöver lite hjälp för att utföra uppgiften
Nivå 3
Du kan utföra uppgiften själv
Nivå 4
Du kan utföra uppgiften själv och reflekterar över svaret om det är rimligt.
Använd skala och längd
Se samband mellan skala, storlek och mönster
Använda skala i vardagliga situationer
Visa sätt att lösa problem och använda strategier