Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smyge fritidshem: Högre måluppfyllelse

Skapad 2020-09-21 11:09 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Undervisningen på fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Leken är ett viktigt redskap för att utveckla elevernas sociala utveckling. Hur startar man upp en lek? Vilka regler behövs? Hur gör vi om fler tillkommer i leken?

Innehåll

Lärmål

Främja fantasin och förmågan att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiskt arbetssätt.

Planering av utvärdering
Enkät genomförs oktober 2020 och mars 2021 för att synliggöra utvecklingen.
Utvärdering i arbetslaget 2 gånger per termin.

Undervisning

Förskoleklass

 

 

 • Föra en kontinuerlig dialog med lärare.

 • Fritidsråd

 • Värdegrundsarbete

 • Rollekar

 • Leklådor

 

Rubinen

 

 • Föra en kontinuerlig dialog med lärare.

 • Fritidsråd

 • Värdegrundsarbete

 • Rollekar

 • LeklådorSafiren

 

 • Föra en kontinuerlig dialog med lärare.

 • Fritidsråd

 • Värdegrundsarbete

 • Rollekar

 • Leklådor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: