👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden och Norden, geografi åk 5

Skapad 2020-09-21 11:27 i Testskolan Öckerö Öckerö
En lpp om jorden och naturens egna processer. Om olika slags kartor och hur väder och klimat varierar på jorden. De nordiska ländernas geografi, natur-och kulturlandskap samt kunna göra jämförelser mellan de olika länderna i Norden.
Grundskola 5 Geografi
Hur bildas en tromb? Varför blir det vulkanutbrott? Var ligger Galdhöpiggen? Vad är den finska sisun? I det här arbetsområdet ska du få lära dig om jorden och naturens egna processer. Om olika slags kartor och hur väder och klimat varierar på jorden. De nordiska ländernas geografi, natur-och kulturlandskap samt kunna göra jämförelser mellan de olika länderna i Norden.

Innehåll

Kursplanens olika delar

Centrala Innehållet:

Relevanta utdrag ur det Centrala Innehållet

Kunskapskrav:

Relevant utdrag ur Kunskapskraven.

Syfte & långsiktiga mål:

Relevant utdrag ur syftestexten:

"Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor."

Förmågor & stödmallar

De förmågor som du kommer träna under arbetets gång är:

- den analytiska förmågan, t.ex. att jämföra olika länder och se likheter och skillnader

- begreppsförmågan, d.v.s. du kommer få lära dig olika ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

- den kommunikativa förmågan, d.v.s. att i resonemang kunna resonera och beskriva samband

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6