👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Sländan 20/21. Mellan himmel och jord.

Skapad 2020-09-21 11:39 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utvecklingsmålen 20/21 i Genarp är: - Barns rätt till hållbar framtid - Barns rätt till delaktighet och inflytande - Lekens betydelse för lärandet. Vi har valt att kalla höstterminens projekt "Mellan himmel och jord" Projektets innehåll kommer att påverkas av barnens intresse och engagemang. Barnen kommer ges förutsättningar för att utveckla lek, fantasi och rätt att känna delaktighet och inflytande.

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Sländan

Projektets namn: Mellan himmel och jord

Varför/syfte:
- Under vår undersökningsperiod upptäckte vi att vår grupp var intresserad av bla. av bygg och konstruktion i olika material, rollekar och djur framförallt dinosaurier. Detta genomsyrar leken både inne och ute.

- Vi kommer att arbeta i mindre projekt under höstterminen där vi utgår från barnens intresse och erfarenheter. Hur länge projektet pågår och dess innehåll kommer att styras av barnens intresse, tankar och reflektioner.

- Vi väljer att starta upp med dinosaurer då detta är ett stort intresse just nu.

Efter en målstyrd start på vårt projekt kommer vi att låta barnen få påverka och leda processen framåt.

 

Hur/metod:

- För att synliggöra och utmana barnens intressen kommer vi att observera, reflektera och dokumentera. Detta även tillsammans med barnen där vi vill erbjuda dem att kunna följa processen och sitt eget lärande. Vi har synlig dokumentation på väggarna som både barn och vårdnadshavare kan ta del av.

Utifrån observationerna kommer vi att arrangera och tillföra material för att skapa lärande lekmiljöer. Det är barnens projekt, pedagogen är vid sidan som guide, medlare och inspiratör.

 

- Vi ville skapa en spänning och förväntan och valde därför att inleda vårt projekt med en dramatisering. Digital dokumentation kommer att göras löpande på unikum under lärlogg.

Vilken väg vårt projekt tar vet bara barnen..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18