Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek med språket

Skapad 2020-09-21 11:52 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Salvian

Projektets namn: Lek med språket

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här:

 

Vi ser ett stort behov av språkträning i gruppen. Genom ett lustfyllt och lekfullt sätt vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi stöttar och utmanar barnen medvetet utifrån deras olika intressen och behov, för att stimulera vidare utveckling.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här:

Vi vill öka barnens ordförråd.

Vi vill hjälpa barnen att göra sig förstådda i samspelet med andra.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här:

 

Vi planerar att arbeta i mindre grupper för att ge barnen möjlighet att ta plats och få inflytande i gruppen och aktiviteterna.

Läsa böcker både fysiska och Polyglutt.

Sagor med rekvisita och flanosagor

Vi benämner och utmanar barnen i deras språk i vardagen och i skapande

Vi sjunger och använder oss av rim och ramsor

Vi använder Takk för att förstärka språkinlärning

Gymnastik med och utan uppdragskort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: