Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema leken

Skapad 2020-09-21 12:06 i Kareby förskola Kungälv
Förskola
Vi har valt Temat leken då leken är en central och viktig del i barnens vardag. Barnen är trygga i gruppen och vi vill vidare stimulera och följa barnens utveckling i mindre grupper. Detta efter barnens behov och intresse. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

Innehåll

Var är vi nu? 

Vi är 18 barn i gruppen. Vi märker att barnen är nyfikna och vetgiriga och vill bidra till varandra. Det är en öppen och tillåtande miljö. Vi vill nu arbeta vidare med tema.

 

Vart är vi på väg? 

Vi vill finnas där för barnen i deras lek och för att kunna inspirera ”se” alla och deras behov och intressen. 

Mål/ 

läroplansmål: 

Ge barnen förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 
Även att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.

 Hur? 

Vi börjar med att göra lekgrupper. Dessa grupper jobbar vi med tis, ons och torsdagar. Grupperna är indelade efter ålder och behov. Vi bestämmer gemensamt namn på gruppen. 
Vi har en grundplanering i var och en av grupperna och ser sedan vart vi hamnar tillsammans med barnen och utefter barnens intressen och behov. 
Vi erbjuder och provar på olika lekmaterial i olika lekmiljöer. Vi utmanar och inspirerar genom att alla får möjlighet att prova det de inte brukar göra samt att vi använder oss av litteratur såsom kompisböcker och böcker om vänskap från tema-påsar från biblioteket.

Som komplement även digitalisering samt tecken som stöd (TAKK).
Genom att dela barngruppen i mindre grupper så skapas en delad stund med en mer aktiv närvaro, lättare att finnas nära och att se” varje barn i gruppen. Genom en aktiv närvaro är det också möjligt att stödja kommunikation mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. 

Vi kommer att jobba med veckans stjärna för att uppmärksamma varandra. Då får ett barn uppmärksammas lite extra och vi ser till varandras positiva egenskaper. 

Vi vill att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och genom det får en bra grund för ett vidare livslångt lärande!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: