👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten, åk 3

Skapad 2020-09-21 12:20 i Sjökarbyskolan Österåker
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2015/2016
Grundskola 3 Svenska
Nyckeln till skatten. Vår läsläxa som kommer att följa oss genom hela årskurs 3. Du kommer att få arbeta med innehållet i ett nytt kapitel varje vecka.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Hela årskurs 3.

Förmågor

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

 • läsa med flyt.

 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.

 • stava vanligt förekommande ord.

 • skriva läsligt för hand.

 • läsa och förstå enkla faktatexter.

 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Genom att:

 • skriva olika sorters texter och försöka utveckla det du skrivit. 
 • läsa högt med flyt.
 • arbeta med tillhörande arbetshäfte (Nyckeln till skatten), kunna svara på frågor som handlar om veckans kapitel.
 • vara delaktig i diskussioner.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer veckovis att läsa ett kapitel i läseboken med tillhörande arbetsuppgifter
 • Vi kommer tillsammans arbeta i mindre grupper och individuellt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nyckeln till skatten

Du har nått målen
På god väg mot målen
Läsa olika texter
 • Sv   3
 • Sv   3
Du läser olika texter och förstår vad de handlar om. Du kan samtala om vad som är budskapet i texten.
Med viss hjälp från pedagog kan du själv läsa texter. Du förstår till stor del vad texten handlar om och du kan prata om det.
Enkla skrivregler
 • Sv   3
Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du använder ibland stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Stavning
 • Sv   3
Du stavar rätt på de ord som du själv ofta använder och ord som ofta förekommer i elevnära texter.
Du stavar rätt på de flesta ord som du själv ofta använder när du skriver meningar och texter.
Skriva berättande text
 • Sv   3
Du kan använda olika strategier för att strukturera upp din text. Du kan skriva berättelser med en början, mitt och ett slut.
Du behöver viss hjälp av pedagog med att planera och strukturera upp din text. Du kan skriva enkla berättelser med en början, mitt och ett slut.
Läsa instruerande text
 • Sv   3
Du kan läsa och följa olika instruktioner
Du kan läsa olika instruktioner, och till viss del följa de instruktioner du läst.
Skriva instruerande text
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver egna instruerande texter så att innehållet blir tydligt för andra. Du kan skriva med läslig handstil och på dator.
Du kan till viss del strukturera upp din instruerande text. Du kan skriva med läslig handstil eller på dator.