👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning åk 4-6

Skapad 2020-09-21 12:45 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Verklighetsuppfattning läsåret 20/21

Innehåll

Konkretiserat mål:

Du ska få lära dig:

 • Tidsuppfattning, först och sedan.
 • Att planera och ordna händelser i tidsföljd.
 • Att följa en karta och få en uppfattning om avstånd, riktning, riktmärken och kännetecken.
 • Att tolka och själv göra avbildningar av verkligheten med bild och foto.
 • Att jämföra, sortera och kategorisera föremål utifrån sina egenskaper.
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
 • Antalsuppfattning 0-10
 • Addition, talområdet 1-5.
 • Praktisk problemlösning med laborativt material.
 • Att skriva och skriva ut på dator.
 • Att programmera för att styra rörelse.
 • Hur val och handlingar påverkar naturen.
 • Att göra observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • Att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning.

Undervisning:

Du kommer att få:

 • Arbeta tillsammans med vuxen och självständigt med anpassat material.
 • Arbeta med orientering på skolgården
 • Arbeta med Google Earth
 • Arbeta med kartan med utgångspunkt från var du bor och var dina klasskamrater bor.
 • Följa vädret varje dag i ett stapeldiagram.
 • Arbeta med stöd av vuxen på Skolplus.
 • Arbeta med våra robotar.
 • Arbeta praktiskt med antalsuppfattning och addition 1-5.
 • Skriva på dator utifrån intresse och sedan skriva ut det skrivna. 
 • Lära dig nya ord och begrepp som rör det vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  4-6
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  4-6
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  4-6
 • Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring, till exempel tangentbord och skärm.
  VEU  4-6
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9