👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige år 4 ht 20

Skapad 2020-09-21 13:17 i Husensjö skola Helsingborg
Kartkunskap, natur- och samhällsgeografi, samt lite biologi.
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda kartor och kartbok för att ta reda på mer om Sverige
 • veta hur landskapet i Sverige (slätt, skog, fjäll) ser ut och att det har betydelse för vad som växer, vilka djur som lever där och vad människor arbetar med och var de bor
 • resonera om hur naturen och människor formar och förändrar hur det ser ut i Sverige

.

Undervisningens innehåll

Vad?

 Du ska få lära dig om:

 • Olika platser, t ex  städer, sjöar, berg
 • Var landskapen ligger och hur det ser ut där
 • Om människorna, var man bor och varför?
 • Stad och landsbygd
 • Hur man använder en kartbok.
 • Samerna
 • De svenska naturtyperna, odlingslandskapet, fjällen och skogen

 

 

 

Hur?

 • Rita kartor, bilder och skriva texter
 • Använda läroboken Geografi 4-6 och andra faktaböcker
 • Lyssna på när läraren berättar
 • Göra jämförelser mellan landskap & olika delar av Sverige
 • Titta på filmer, t ex Geografens testamente
 • Skriva faktatexter
 • Använda kartbok
 • Träna med hjälp av datorprogram

.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • använda geografiska begrepp som t ex kust, berg, fjäll, slätt, sjö, älv, vik, bukt, hav, landskap, tätort, ås, råvara

 • använda kartor och kartbok för att ta reda på mer om Sverige
 • kunna peka ut/märka ut och namnge Sveriges: landskap, Götaland, Svealand, Norrland,  största sjöar, högsta berg, fjäll, öar, största tätorter, huvudstad, grannländer, angränsande hav...
 • resonera kring slätten, skogen och fjällen och var människor bor och vad de arbetar med.
Bedömningen kommer att ske utifrån:
 • hur du går till väga när du använder geografiboken, kartbok och andra källor för att sammanställa information
 • någon av dina faktatexter
 • olika kunskapskontroller och arbetsblad
 • hur du använder dig av ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6