Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positionssystemet åk 2

Skapad 2020-09-21 13:17 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola F Matematik
Du kommer att få lära dig om positionssystemet med tiotal och ental.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Problemlösningsförmågan - Eleverna får utifrån första termen och svaret avgöra räknesättet och den andra termen.

Begreppsförmågan - Eleverna hanterar parallellt ental, tiotal, räknesätten + och -, talkamraterna samt tallinjen.

Metodförmågan - Eleverna känner igen uppgifter i addition och subtraktion där det inte blir övergångar, där de enkelt ser svaren.

Resonemangsförmågan - Eleverna förklarar vid vilka uppgifter de enkelt kan se svaren och på vilket sätt de kan se svaren.

Kommunikationsförmågan - De kan utrycka en addition och en subtraktion av tiotal eller ental med tiobasmaterial, som fåror och stenar, på mattespråket, men även som hopp på tallinjen.

Bedömning - vad och hur

Vad du ska kunna:

 • avgöra vilka siffror i ett tvåsiffrigt tal som ändras vid addition och subtraktion av ental respektive tiotal.
 • visa en addition och subtraktion med tiotalsmaterial och skriva det på mattespråk.
 • beräkna additioner och subtraktioner genom att använda dina kunskaper om talkamrater och positioner samt genom att tänka i tiotal och ental.
 • se svaret vid additioner och subtraktioner av tvåsiffriga tal.
 • känna igen uppgiften av addition och subtraktion av tvåsiffriga tal utan övergångar.
 • algoritmer utan växling.

Hur du visar vad du kan:

 • deltar i samtal och visar att du kan resonera
 • diagnoser
 • minutare

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • Diskutera och resonera kring arbetsområdet
 • konkret material
 • matteboken
 • arbetsblad
 • att spela spel
 • problemlösningar
 • att se film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: