👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet och konstruktion- Teknik

Skapad 2020-09-21 13:21 i Önnestads skola Kristianstad
Kapitel Bära eller brista i PULS Teknik 2004
Grundskola 5 Teknik
Vad ska man tänka på när man bygger en bro, ett flygplan, ett hus, en möbel o s v? Vad innebär det att något är hållfast? Du ska under v 39-41 få komma med en idéer, göra en skiss och sedan färdigställa en konstruktion. Vidare kommer du få förklara din skiss och din konstruktion i ett filmklipp.

Innehåll

 

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer lära dig fakta om t.ex. skissritning, materialval, hållfasthet för belastning, drag, tryck och böjning, elasticitet, hårdhet, armering m.m.


Du kommer dokumentera alla dina steg i projektet i en projektplan (se uppgift).

Du kommer ge förslag, skissa och sedan konstruera och bygg en stabil, stillastående konstruktion
som ska vara hållfast och estetiskt tilltalande. Du ska även reflektera över materialval och påverkan på miljö.

Du ska slutligen redovisa och berätta om din och gruppens idé från skiss till färdig konstruktion.

 

Bedömning

Du bedöms på hela arbetsprocessen i teknik. Från idé till färdig produkt samt din dokumentation av projektet.

Uppgifter

 • Projektplan Teknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik

1
2
3
Konstruera
Konstruktion av en hållbar och stabil byggnad/bro/ etc.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Processen från idé till design och konstruktion
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ger förslag på och väljer arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Ritning och dokumentation i text och bild
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta.