👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den blomstertid nu kommer

Skapad 2020-09-21 13:34 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Läsa, reflektera och skriva recension
Grundskola 7 Svenska
Svenska för JE.

Innehåll

Svenska för JE.

Läsa roman

Svara på innehållsfrågor

Recensera roman

Matriser

Sv
Bokrecension i svenska

Helhetsbedömning

Når ej ännu målen
E
C
A
Helhetsbedömning
Eleven följer instruktionen. Texten har en struktur som fungerar i huvudsak som en recension; rubrik, inledning, sammanfattning, egna åsikter och avslutning.
Eleven följer instruktionen. Texten har en struktur som passar en recension relativt väl.
Eleven följer instruktionen. Texten har en struktur som passar en recension väl.

Innehåll

Når ej ännu målen
E
C
A
Innehåll: Sammanfattning
Eleven sammanfattar handlingen på ett kortfattat och relativt tydligt sätt.
Eleven sammanfattar handlingen på ett kortfattat och tydligt sätt.
Eleven sammanfattar handlingen på ett kortfattat, tydligt och intresseväckande sätt.
Innehåll: Uttrycka åsikter
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk. Eleven ger både positiv och negativ kritik.
Eleven uttrycker på ett utvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk. Eleven ger både positiv och negativ kritik.
Eleven uttrycker på ett välutvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk. Eleven ger både positiv och negativ kritik.
Innehåll: Motivera åsikter
Eleven ger exempel från boken som motiverar åsikterna. Eleven motiverar sina åsikter på ett enkelt sätt.
Eleven ger exempel från boken som motiverar åsikterna. Eleven motiverar sina åsikter på ett utvecklat sätt.
Eleven ger exempel från boken som motiverar åsikterna. Eleven motiverar sina åsikter på ett välutvecklat sätt.

Struktur

Når ej ännu målen
E
C
A
Struktur: Röd tråd och flyt
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning. Textbindningen är välutvecklad.
Struktur: Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Struktur: Inledning och avslutning
Texten har en rubrik. Inledningen innehåller grundläggande information om t ex bokens titel, författare och utgivningsår. Det finns en avslutning.
Texten har en relativt väl fungerande rubrik, inledning och avslutning.
Texten har en effektiv rubrik och intresseväckande inledning. Avslutningen "knyter ihop" texten, t ex genom en väl fungerande rekommendation eller uppmaning till läsare.

Språk

Når ej ännu målen
E
C
A
Språk: Ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en recension.
Ordvalet är träffande, varierat och nyanserat och lyfter recensionen.
Språk: Grammatik
Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Språk: Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.