Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA - Singma 2A Kap 3 v.39-41

Skapad 2020-09-21 13:55 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Singma matematik 2A: Kapitel 3 Multiplikation med 2, 5 och 10

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska du lära dig?

I fokus:

 •  Multiplicera lika stora grupper
 •  Multiplicera med 2
 •  Multiplicera med 5
 •  Multiplicera med 10 
 •  Problemlösning 

Mål:

Att se sambandet mellan upprepad addition och multiplikation. 
Att kunna skriva likheter med multiplikation. 

Bygga förståelse för och upptäcka mönster i tvåans multiplikationstabell, femmans multiplikationstabell och tians multiplikationstabell. 
Att kunna multiplicera med 2, 5 och 10. 
Att kunna använda tvåans, femmans och tians multiplikationstabell. 

Att bygga förståelse för den kommutativa lagen i multiplikation.
Att kunna använda multiplikation för att lösa problem. 
Att kunna hitta på räknehändelser med multiplikation. 

Att kunna visa, reflektera över och självskatta sin kunskap. 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar. 
Vi lär. 
Vi övar. 
Jag övar. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att pröva
 • Genom att samtala och diskutera i par och grupp 
 • Visa med konkret material 
 • Öva i lärboken
 • Öva i övningsboken

 

Bedömning

Eleverna bedöms formativt under lektionernas gång samt i summativt i slutet av lektionerna, då de övar själva i övningsboken. 
De bedöms även summativt i slutet av kapitlet när de genomför sin kunskapslogg. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: