Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7A - Wimpy Kid v. 40

Skapad 2020-09-21 13:56 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Engelska
This week, we will read the book ” Diary of a Wimpy Kid” and work with different aspects of the book. Parallel to the reading, you will also write your own "diary/journal". At the end of our week, we will watch a film on one of the themes of the book: bullying. All four language skills will be practised but our main focus will be on reading and writing.

Innehåll

 

 

Day

Activities

Homework

Monday

-Introduction

- Draw Greg

- Words and expressions

- Start reading/listening

 

Read to page 75 for Tuesday.

Tuesday

- Grammar test

- Read/listen to the book

- Start writing in your own journal

Read to page 155 for Wednesday.

Wednesday

- Read/listen to the book

- Write in your journal

- Vocabulary work

Read to page 217 for Thursday.

Thursday

- Listening exercise

- Write about the book

- Write in your journal

Finish your journal and hand it in.

Friday

- Movie: Bully + discussion

- Reading comprehension and vocabulary test

 

 

Audio book:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Engelska: Skriva

Bedömningsmatris i engelska: Skriva

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Texten förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Textens innehåll är ganska kortfattat men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Textens innehåll är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Texten förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Texten beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler vilket stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler vilket till viss del stör läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
Texten innehåller ett enkelt och begränsat ordförråd.
Texten innehåller ett relativt enkelt ordförråd med försök till variation.
Texten innehåller ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat för uppgiften.
Texten innehåller ett avancerat och varierat ordförråd som passar för uppgiften.
Stavning
Stavningen brister på ett sådant sätt att det stör textens budskap.
Stavningen är relativt korrekt men felar ändå på ett sådant sätt att det ibland stör textens budskap.
Texten innehåller få formella fel som inte stör textens budskap.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: