Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcka och utforska med alla våra sinnen

Skapad 2020-09-21 14:06 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Låta barnen utforska omvärlden genom sina sinnen. Få begrepp om de olika sinnena och kunskaper om vilka sinnen som används till vad.

Innehåll

BAKGRUND

Syfte (varför?):

Barnen har visat nyfikenhet och intresse för omvärlden och de använder sig av olika sätt att undersöka den (hörseln, lukt, smak, känseln och synen). Vi vill därför arbeta vidare med detta och fördjupa oss i de olika sinnena.

 

MÅL

- Skapa möjligheter för barnen att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

- Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

- Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

- Skapa förståelse om sinnena och vilka egenskaper de har. 

 

METOD

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen?
Vi samtalar och utmanar barnen vidare utifrån deras funderingar, tankar och nyfikenheter. Erbjuder barnen olika material att utforska  och samlas kring i förskolans lärmiljö.

Vilket material ska vi använda?
Hörsel: Burkar med olika innehåll. Lyssna på olika ljud ex. med lärplattan som artefakt. Igenkänning av olika ljud och förståelsen för oljud och ljud.

Känseln: Olika material att känna på, exempelvis mjukt, hårt, tunt, tjockt, strävt osv.

Lukten: Olika material att lukta på i olika burkar.

Synen: Titta och jämföra, hitta skillnader. Utforska med färger, exempelvis blanda färger- vad händer?

Utforska vatten, snö och is. Hur hänger det ihop? (med de yngsta)

Hur och när får barnen inflytande i temat?
Vi tar tillvara på barnens intressen och nyfikenheter. Är observanta på barnens engagemang och görande.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi?
Genom bilder. Anteckningar.

Vad dokumenterar vi?
Barnens görande, upptäckter och lärandeprocess.

Vart dokumenterar vi?
Unikum och på väggarna.

 

 

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vilka målområden har täckts in?

Vad fungerade/fungerade inte? Analys och reflektion.
Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: