Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys skönlitterär bok

Skapad 2020-09-21 14:11 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska analysera en skönlitterär bok. Vilken bok du ska läsa väljer du själv. Syftet med uppgiften är att träna din läsförståelse och din förmåga att analysera text. Detta är viktigt att kunna inför framtiden, både i och utanför skolan. Lycka till!

Innehåll

 

Så här ska du arbeta:

Steg 1.

 

Det första du ska analysera är huvudkaraktären. Vem är bokens huvudperson? Beskriv karaktären. Hur ser den ut? Vilken ålder har den? Vad gör den? (Går i skolan? Arbetar? Lever utanför samhället?....osv.) Vad har det för egenskaper? Hur är den? (Snäll? Modig? Stark? Svag? Elak? Listig?...osv). Beskriv så noga du kan med många beskrivande adjektiv.

 

 

 

Instruktion för sidhänvisning:

 

I din text, som du skriver på dator, ska du ange på vilka sidor i din bok som du hittat din information om huvudkaraktären. Exempelvis så här: (s. 45). Om du använder ett citat (ett textutdrag ur din bok) för att bevisa att huvudpersonen är på ett visst sätt så skriver du så här: "Lou är en snäll kompis" (s. 45). Alltså citattecken, citat, citattecken och sedan sidhänvisning.

 

 

 

Steg 2.

 

Du ska nu analysera huvudkaraktärens sociala sammanhang. Har huvudpersonen många vänner? Är huvudpersonen mobbad? Mobbare? Har huvudpersonen en familj? Hur är relationen till familjen? Har huvudpersonen ett djur? osv... Precis som innan ska det du skriver bevisas med sidhänvisning eller citat enligt instruktionen ovan.

 

 

 

Steg 3.

 

Nästa steg är att beskriva huvudkaraktärens uppdrag. I varje skönlitterär bok har huvudpersonen ett uppdrag. Det finns ett problem som ska lösas av huvudpersonen. Ska huvudpersonen besegra en drake? Ska huvudpersonen hjälpa någon som är mobbad? Ska huvudpersonen våga göra något svårt? Komma över en rädsla? osv... Precis som innan ska det du skriver bevisas med sidhänvisning eller citat enligt instruktionen ovan.

  

Steg 4:

 

Hur löser huvudpersonen sitt uppdrag? Besegrar hen draken? Lyckas hen få mobbarna att sluta? Vågar hen till slut åka skateboard? osv… Berätta om vad som får huvudpersonen att lösa problemet och hur det går till när hen löser problemet. Allt
du skriver måste bevisas med sidhänvisning eller citat enligt instruktionen ovan.

 

 

 

Steg 5:

 

Du ska nu göra en självbedömning av den text du skrivit. Använd checklistan nedan. Din text är klar när du kan kryssa i alla boxarna i checklistan. Om du inte kan kryssa i alla boxarna så ser du själv se vad du behöver arbeta vidare med innan in text är klar.

 

 

 

Checklista för bokanalys av skönlitterär bok:

 

1.      I texten finns bokens titel och författarens namn.

 

2.      a) I texten finns en beskrivning av huvudpersonens utseende.

 

b) I texten finns ett citat med sidhänvisning, eller enbart en sidhänvisning, eller en sidhänvisning som ”bevisar” textens beskrivning av huvudpersonens utseende.

 

3.      a) I texten finns en beskrivning av huvudpersonens egenskaper.

b) I texten finns ett citat med sidhänvisning, eller enbart en sidhänvisning, som ”bevisar” textens beskrivning av huvudpersonens egenskaper.

 

4.      a) I texten finns en beskrivning av huvudpersonens sociala sammanhang (exempelvis att huvudpersonen har vänner/inte vänner, familj/inte familj, mobbad/inte mobbad, känner sig ensam/inte ensam osv.)

b) I texten finns ett citat med sidhänvisning, eller enbart en sidhänvisning, som ”bevisar” textens beskrivning av huvudpersonens sociala sammanhang.

 

5.      a) I texten finns en beskrivning av huvudpersonens uppdrag, alltså vad huvudpersonen ska göra i boken (exempelvis att lösa ett mysterium, att besegra en drake eller hitta nya kompisar).

b) I texten finns ett citat med sidhänvisning, eller enbart en sidhänvisning, som ”bevisar” textens beskrivning av huvudpersonens uppdrag.

 

6.      a) I texten finns en beskrivning av hur huvudpersonen går till väga för att lösa sitt uppdrag, alltså vad huvudpersonen faktiskt gör i boken för att exempelvis lösa mysteriet, för att besegra draken eller för att hitta nya kompisar. 

b) I texten finns ett citat med sidhänvisning, eller enbart en sidhänvisning, som
”bevisar” textens beskrivning av huvudpersonens uppdrag.

 

Exempel:

 

Exempel på beskrivning av en huvudpersons utseende bevisat med citat och sidhänvisning:

 

Petronella är lång och har mycket hår: ”Hon föste sitt långa hår åt sidan eftersom det alltid föll ner i ögonen, hon önskade att hon fick klippa av sig håret men pappa sa nej” (sid. 33) och ”Petronella var längst i skolan av alla femmor, ja faktiskt till och med längre än de flesta sexorna” (sid. 2).

 

Exempel på beskrivning av en huvudpersons egenskaper bevisat med citat och sidhänvisning:

 

I boken ”Petronella” av Hanna Larsson får vi veta att Petronella är stark och vig: ”Petronella klättrade upp för lyktstolpen med hjälp av bara armarna, hon svingade sig sedan vigt upp på taket. De andra i klassen häpnade och såg imponerat på” (sid. 27).

 

Exempel på beskrivning av en huvudpersons sociala sammanhang bevisat med citat och sidhänvisning:

 

Petronella är ny i klassen och har inte fått några kompisar än: ”Hon kände sig alltid ensam när hon gick hem från skolan. Alla andra i klassen gick tillsammans med någon, men hon gick alltid ensam. Så var det aldrig på hennes gamla skola, där hade hon alltid någon att leka med.” (sid. 15) och ”På rasterna gick Petronella mest omkring för sig själv. Det var aldrig någon som frågade om hon ville vara med.” (sid. 6).

 

 

 

Exempel på beskrivning av en huvudpersons uppdrag bevisat med citat och sidhänvisning:

 

Petronellas uppdrag i boken är att få någon att leka med och att inte känna sig ensam mer: ”Petronella satt och funderade. Det verkade som om alla andra hade kompisar, men inte hon. Hur skulle hon kunna hitta någon som ville vara med henne? Vad skulle hon göra?” (sid. 38) och ”När de gick förbi henne sa de inte ens ’hej’. Hon kände sig osynlig. Som om hon var den enda i hela klassen - ja i hela världen - utan vänner. Så här kunde hon inte ha det längre. Nu skulle hon göra ALLT för att få en vän.” (sid 43). 

 

 

 

Exempel på beskrivning av hur en huvudperson löser sitt uppdrag bevisat med citat och sidhänvisning:

 

Petronella löser sitt uppdrag i boken genom att vara modig. Först då slipper hon känna sig ensam: ”Skulle hon våga fråga Carina om de skulle leka efter skolan? Hon tvekade ett tag, tänk om Carina sa nej. Till slut vågade Petronella fråga, och Carina sa ja!” (sid. 55). Nu är jag inte ensam längre. Nu leker jag både med Magnus och Carina efter skolan. Petronella log och vände upp ansiktet mot solen. Hon kände sig inte ensam längre(sid 112).

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: