👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i närmiljön ht 2020

Skapad 2020-09-21 14:13 i Järdalaskolan Linköping
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Biologi
Vi ska arbeta med växter och djur i närmiljön. Vi arbetar med att känna igen olika typer av växter och djur. Vi tittar på växter och djur i olika näringskedjor.

Innehåll

Du ska få lära dig mer om växter och djur i närmiljön. 

Du kommer att få göra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Du kommer att få titta på filmer och lyssna till genomgångar och faktatexter.

Du ska få skriva faktatexter om växter och djur.

 

Bedömning:

- du kommer att få visa en livscykel med hjälp av bilder

- du kommer att få rita och/eller skriva om en djurgrupp samt motivera varför du valt att gruppera dem som du gjort

- du kommer skriftligt få skriva om växter och djur i närmiljön

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Bi
Lärandematris NO Växter och djur

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Livscykel
Ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
Jag kan berätta om någon växts eller djurs livscykel med hjälp av bilder.
Jag kan berätta om några olika växter eller djurs livscykler.
grundläggande
utvecklat
Sortera
Namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper.
 • NO   3
Jag namnger några djur och växter och kan sortera dem i grupper.
Jag namnger några djur och växter och kan sortera dem i grupper på flera olika sätt. Jag förklarar varför jag sorterat på det sättet.
grundläggande
utvecklat
Näringskedjor
Ger exempel på kopplingar mellan dem i näringskedjor
 • NO   3
Jag kan sätta ut djur och växter på rätt plats i en näringskedja.
Jag kan sätta ut djur och växter på rätt plats i en näringskedja och förklara för någon varför de har sin plats i näringskedjan.
grundläggande
utvecklat