Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför prov geografi v. 39

Skapad 2020-09-21 14:23 i Gylle skola Borlänge
Inför prov geografi
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vad du ska kunna inför provet i geografi på fredag v. 39

Innehåll

Datum: fredag 25 september.

Bok: Utkik Geografi 7 – 9, s. 130 – 159.

 

Du ska kunna så mycket som möjligt om det här:

Varor och tjänster: Kunna förklara skillnaden mellan varor och tjänster. (s. 133)

Näringsliv och offentlig sektor: Kunna förklara vad det finns för skillnader (s. 133).

Näringsgrenar: Kunna skillnaderna mellan första, andra, tredje och fjärde sektorn (s. 134 – 135)

Industrilokalisering: Du ska kunna resonera om orsaker till att företag/industrier väljer att etablera sig på olika platser utifrån följande faktorer: tillgång på arbetskraft, råvaror eller närheten till marknaden (s. 136 – 139).

 

Globalisering: Kunna resonera om orsaker och konsekvenser av förändrade produktionsmönster och handel mellan världens länder. Exempel: orsaker till att företag flyttar sin tillverkning till låglöneländer och vilka konsekvenser det får på miljö och ekonomi (s. 130 – 131, 140 – 144, s. 148 – 156).

 

Transporter: För- och nackdelar med olika transportmedel (s. 148 – 149).

 

Hållbar utveckling:  Kunna använda dig av begreppet hållbar utvecklig i dina svar (s. 43 – 45).

 

Kartkunskap: Namn, läge och storlek (befolkning och yta) på följande: Gibraltar sund, Saharaöknen, Arabiska halvön, Godahoppsudden, Guineabukten, Victoriasjön, Medelhavet, Atlanten, Röda Havet, Indiska Oceanen, Danmark, Sverige, Kanada, Indien, Australien, Indonesien, Japan, Turkiet, Sydney, Tokyo, Himalaya, Mississippi.   (Se exempelvis Seterra, Google maps, konturkarta)

 

 

 

Sammanfattning och begrepp

Kostnader – företag strävar efter att sänka kostnader för sin produktion. Lägre kostnader gör att företagen kan tjäna mer, investera pengar i ökad produktion eller anställa fler människor.

 

Löner – multinationella företag vill helst betala så låga löner som möjligt till sina anställda eftersom löner är en stor kostnad. Därför flyttar de ofta produktionen till delar av världen där lönerna är låga.

 

Handel (varor/tjänster köps och säljs) – ökar kraftigt mellan världens länder och kallas ofta för globalisering. Handel uppstår när kunderna finns på en annan plats än där varan produceras.

 

Arbetskraft – människor som är anställda eller kan anställas kallas arbetskraft. Företag vill helst ha så välutbildad/och eller kunnig arbetskraft som möjligt till så låg kostnad (lön) som möjligt.

 

Transporter - den ökande världshandeln gör att transporterna av varor och människor ökar kraftigt. Varutransporter sker oftast med båt, flyg, lastbil och tåg. Det leder till ökade utsläpp som skadar miljö och klimat på olika sätt.

 

Teknik – ny teknik inom IT- och transportsektorn gör det mycket enklare och snabbare än förr för företag att förflytta tillverkningen till andra länder. Bidrar även till ökad global handel.

 

Arbetstillfällen – uppstår när ett företag till exempel startar en fabrik på en speciell plats och erbjuder människor jobb i företaget.

Miljö – ökad produktion och ökade transporter i världshandeln bidrar till kraftigt ökade utsläpp av bland annat koldioxid, med miljöskador och klimatförändringar som konsekvens.

 

Konkurrens – konkurrens mellan företag gör ofta priserna blir lägre på vissa varor som tillverkas. Konkurrens och prispress på varor leder till att svagare företag konkurreras ut. Globaliseringen gör att företag i fattigare länder tvingas sänka kostnader genom exempelvis barn- och tvångsarbete, extrema arbetstider, farlig arbetsmiljö och miljöförstöring.

 

Hållbar utveckling – människors utnyttjande av naturresurser i det globala produktions- och konsumtionssystemet har höjt levnadsstandarden kraftigt för många människor. Men resurserna fördelas ojämlikt och de metoder vi använder för att utnyttja naturens resurser behöver förändras så att vi kan få en långsiktigt hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Om inget sker så ökar riskerna för konflikter, krig och flyktingströmmar.

 

Producent – oftast ett företag som producerar något, en vara (exempelvis mobiler) eller en tjänst.

 

Konsument – ett företag eller en privatperson som konsumerar (köper och förbrukar) till exempel en vara eller en tjänst.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: