Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten på Rönnen

Skapad 2020-09-21 14:27 i Skogsgårdens förskola Östersund
Vi på Rönnen vill skapa ett intresse och låta barnen ta del av det som händer i naturen och hur naturen förändras med årstiden, hösten.
Förskola
Vi på Rönnen vill skapa ett intresse och låta barnen ta del av det som händer i naturen och hur naturen förändras med årstiden, hösten.

Innehåll

Vad: Vi vill skapa ett intresse och låta barnen ta del av vad som händer i naturen och hur den förändras med årstiden, hösten. 

Vilka är med: Alla barnen på avdelningen Rönnen, i olika konstellationer. Promenaderna gör vi utifrån barngrupp, barn antal, mognad mm. På stora samlingen med grupperna Björnarna och Rävarna. I lekar och skapande kan alla vara med utifrån den nivå barnen befinner sig på samt även utifrån ålder.

 
Syfte: Att på ett lekfullt sätt arbeta med hösten både i vardagen och i planerade aktiviteter.

 

Vilket lärande vill vi ge barnen: Att på ett roligt sätt befästa kunskaper om hösten och det som sker i naturen. 

                                 

 

Genomförande: Vi kommer gå på promenader ut i skog och mark för att se hur naturen förändras. Titta på . Vi pratar om, vad man får plocka ta med sig hem, att man kan störa djuren om man inte visar dem hänsyn. Vart tar fåglarna vägen? Vad gör djuren? Kan man äta alla bär och svampar?

Vi kommer ha skapande aktiviteter som knyteran till hösten, där vi använder oss av det material vi hittar i skogen och mark.

 

Aktiviteter: Promenader där vi kan samla material och se på förändringen i naturen, löv, bär, svampar, mm.

 

Samlingar:           - Där vi pratar om allemansrätten och skogsvett,

        - Vad som händer med olika däggdjur, fåglar, insekter, fiskar, mm när det är höst och snart vinter,

         - Vad finns det för bär och svampar på hösten.

Skapande:           - Limlackade löv.

                  - Trycka med löv och ready mix-färger.

         - Trolltavlor med löv hår.

         - Trycka ”armträd” med silkespapperslöv.

         - Måla höst tavlor med ready mix färger

Lekar:                   - Björnen sover.

          - Pomperipossa.

                                 - Kims lek, med löv, pinnar och annat material från promenaderna.

 

             

Hur dokumenterar vi aktiviteterna: Vi dokumenterar det vi gör i unikums lärlogg detta för att synliggöra det pågående arbetet på avdelningen. Fota för att ha som reflektionsmaterial. 

Utvärdering/reflektion: Utvärderar varje lärtillfälle, noterar varje barns lärande.
Pedagoger delger varandra utifrån sitt arbete med sin grupp. 

Hur går vi vidare: Under arbetets gång är vi lyhörda på vad som intresserar barnen, tar vara på barnens egna tankar, funderingar och önskemål, för att utveckla arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: