Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren

Skapad 2020-09-21 14:31 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under den kommande perioden den fördjupa oss i Astrid Lindgrens liv och böckerna som hon skrev.

Innehåll

Vi kommer under denna period att jobba med Astrid Lindgrens verk och hennes liv var:

Vilket innebär att vi:

 • ska läsa olika verk av henne och diskutera om dem.
 • ska jämföra skrivna böcker med filmer och tv-serier.
 • kolla på olika verk som Astrid Lindgren har gjort.
 • diskutera vad som har gjort hennes berättelser så populära.
 • kommer att göra ett grupparbete om ett av Astrid Lindgrens verk.

Det du ska kunna är följande:

 • veta vad som gör Astrid Lindgrens så framgångsrika i hela världen.
 • veta vilka som är hennes kändaste verk.
 • veta hur man söker information på nätet och i andra typer av källor.
 • hur man arbetar effektivt och respektfullt i grupp.
 • tillsammans med andra skapa ett estetiskt verk som går att koppla till ett Astrid Lindgrens verk.
 • uttrycka dig muntligt om hennes olika verk och vilken åsikt du har om dem

Bedömning:

 • Vi kommer att bedöma hur väl du utrycker dig i diskussioner och andra uppgifter.
 • Hur väl varje person i gruppen är delaktigt i grupparbetet. Både skriftligt och estetiskt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: