Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-09-21 14:37 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Här testas din förmåga att förstå innehåll i sakprosa och skönlitteratur samt förmågan sammanfatta och dra egna slutsatser utifrån det lästa.

Innehåll

Vi läser sakprosa, skönlitteratur samt avslutar med ett prov i läsförståelse.

Uppgifter

  • Prov i läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
    Sve  -
  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
    Sve  -

Matriser

Sve
Läsförståelse

E
C
A
Läsförståelse sakprosa
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter.
Läsförståelse skönlitteratur
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: