Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrkestrafik 1 A

Skapad 2020-09-21 14:55 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Transportteknik
Planering för veckorna 39 - 42 Tya Portalen " Yrkestrafik" Lämnas in Torsdag den veckan man har teori. Boken "köra lastbil" sid 148 och framåt..... Yrkeskompetens boken bara fortsätta där man är......... Dessutom kommer vi att övningsköra Bil i trafik.

Matriser

Tra
Kopia av Yrkestrafik 1a 2.0

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Köra och manövrera
Jag kör och manövrerar i bekanta situationer. Jag redogör översiktligt för hur man planerar och genomför enkla transportuppdrag samt redogör översiktligt för säkerhetsaspekter vid transportuppdrag.
Jag kör och manövrerar i bekanta och delvis nya situationer. Jag redogör utförligt för hur man planerar och genomför transportuppdrag samt redogör utförligt för miljö- och säkerhetsaspekter vid transportuppdrag.
Jag kör och manövrerar i bekanta och nya situationer. Jag redogör utförligt och nyanserat för hur man planerar och genomför transportuppdrag samt redogör utförligt och nyanserat för miljö- och säkerhetsaspekter vid transportuppdrag.
Utföra, beräkna och värdera
Jag utför i samråd med handledare säkerhetskontroll samt vidtar åtgärder och motiverar dessa översiktligt. Jag följer med viss säkerhet körtidsregler. I arbetet beskriver jag översiktligt några metoder för lastförankring. Dessutom gör jag, med tillfredsställande resultat, enkla lastviktsberäkningar samt värderar resultatet med enkla omdömen. Jag väljer med viss säkerhet relevant utrustning och arbetsmetod.
Jag utför efter samråd med handledare säkerhetskontroll samt vidtar åtgärder och motiverar dessa utförligt. Jag följer med viss säkerhet körtidsregler. I arbetet beskriver jag utförligt några metoder för lastförankring. Dessutom gör jag, med tillfredsställande resultat, lastviktsberäkningar samt värderar resultatet med enkla omdömen. Jag väljer med viss säkerhet relevant utrustning och arbetsmetod.
Jag utför efter samråd med handledare säkerhetskontroll samt vidtar åtgärder och motiverar dessa utförligt och nyanserat. Jag följer med säkerhet körtidsregler . I arbetet beskriver jag utförligt och nyanserat några metoder för lastförankring. Dessutom gör jag, med gott resultat, lastviktsberäkningar samt värderar resultatet med nyanserade omdömen. Jag väljer med säkerhet relevant utrustning och arbetsmetod.
Identifiera och ge exempel
Jag identifierar med viss säkerhet och beskriver översiktligt gods med speciella egenskaper och hur det ska hanteras. Jag ger också enkla exempel på riskerna med denna hantering. Dessutom beskriver jag översiktligt hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter samt faktorer som kan bidra till ohälsa.
Jag identifierar med viss säkerhet och beskriver utförligt gods med speciella egenskaper och hur det ska hanteras. Jag ger också välgrundade exempel på riskerna med denna hantering. Dessutom beskriver jag utförligt hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter samt faktorer som kan bidra till ohälsa.
Jag identifierar med säkerhet och beskriver utförligt och nyanserat gods med speciella egenskaper och hur det ska hanteras. Jag ger också välgrundade och nyanserade exempel på riskerna med denna hantering. Dessutom beskriver jag utförligt och nyanserat hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter samt faktorer som kan bidra till ohälsa.
Ta ansvar och anpassa bemötande
Jag samarbetar med andra och anpassar med viss säkerhet bemötande mitt språk efter situation och mottagare. Resultatet av mitt arbete är tillfredsställande.
Jag samarbetar med andra och anpassar med viss säkerhet bemötande mitt språk efter situation och mottagare. Resultatet av mitt arbete är tillfredsställande.
Jag samarbetar med andra och anpassar med säkerhet bemötande mitt språk efter situation och mottagare. Resultatet av mitt arbete är gott.
Bedöma egen förmåga
Jag bedömer med viss säkerhet min egen förmåga och situationens krav.
Jag bedömer med viss säkerhet min egen förmåga och situationens krav.
Jag bedömer med säkerhet min egen förmåga och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: