Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre världsreligionerna Åk 2

Skapad 2020-09-21 14:52 i Emanuelskolan Sjöbo
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Arbetets syfte och mål

Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på att det finns olika religioner i världen. Vi kommer att uppmärksamma var och hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. 

Undervisning och arbetssätt

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • heliga platser/byggnader
 • symboler
 • högtider
 • betydelsefulla gudar och personer
 • de heliga skrifterna

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att börja med att diskutera målen tillsammans i klassen.

Klassen får komma med förslag på hur vi kan arbeta. 

 • se filmer om de tre religionerna
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera
 • göra illustrationer och bilder
 • jobba i grupper

 

Bedömning

Efter arbetet ska du kunna:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
 • ge exempel på några viktiga berättelser från varje religion,
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Världsreligionerna judendom,kristendom och islam

 • SO   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bibliska berättelser
 • SO   3
Du kan med stöd av vuxen återberätta delar av en berättelse från Bibeln.
Du kan med bildstöd återberätta delar av en berättelse från Bibeln.
Du kan på egen hand återberätta delar av en berättelse från Bibeln.
Du kan på egen hand återberätta någon berättelse från Bibeln och säga något om vad du tänker när du läser den.
Begrepp: Högtider
 • SO   3
Du kan med stöd av vuxen ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen.
Du kan ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen.
Du kan ge exempel på flera högtider från kristendomen, islam och judendomen.
Du kan ge exempel på högtider från kristendomen, islam och judendomen och berätta något om dem.
Begrepp: Symboler
 • SO   3
Du kan med stöd av vuxen ge exempel på någon symbol från kristendomen, islam eller judendomen, och säga vilken religion den tillhör.
Du kan ge exempel på någon symbol från kristendomen, islam eller judendomen, och säga vilken religion den tillhör.
Du kan ge exempel på alla symbolerna från kristendomen/ islam/judendomen och säga vilken religion symbolerna tillhör.
Du kan ge exempel på symboler från kristendomen, islam och judendomen samt säga vilken religion symbolerna tillhör. Du funderar över varför det är just de symbolerna.
Centrala berättelser
 • SO   3
Du kan med stöd av vuxen ge exempel på någon central berättelse från någon av religionerna kristendom, judendom eller islam.
Du kan ge exempel på någon central berättelse från någon av religionerna kristendom, judendom eller islam.
Du kan ge exempel på någon central berättelse från religionerna kristendom, judendom och islam.
Du kan ge exempel på någon central berättelse från religionerna kristendom, judendom och islam, och återge något av innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: