👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björken L Motorik 2020/2021

Skapad 2020-09-21 14:56 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
LPP i motorik för enskild elev
Grundsärskola F – 9 Motorik
Målet med den motoriska träningen är att öka styrkan, rörligheten,balansen och koordinationen för ett självständigare liv. Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom rörelse skapas förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen, som i sin tur främjar självständigheten och hälsan.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Årsplanering i motorik: Motorikträning med idrottslärare på måndagar och tisdagar. Daglig motorikträning enligt träningsprogram. Vattenträning på tisdagar.

Mål

Målet med den motoriska träningen är att öka konditionen, styrkan, rörligheten, balansen och koordinationen för ett självständigare liv.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Motorikpassen bedrivs ofta som individuell träning i hinderbana med fokus på kondition, styrka, rörlighet, koordination och balans.  En tydlig struktur som främjat självständigheten är av största vikt.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se punkt: I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor.

Hur ska det bedömas?

Allt som sker i undervisningen bedöms. Bedömningen sker genom observationer, samtal och resultat.

Enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  7-9