Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskuggan

Skapad 2020-09-21 16:22 i Fridhemskullen förskola Kungälv
Förskola
Eftersom gruppen förändrats efter sommaren, några barn har slutat och några har flyttat upp från masken, ville vi starta upp med ett lära känna varandra tema. Många utav barnen tycker att sommarskuggan är fascinerade, därför valde vi just sommarskuggan som utgångspunkt för vårt tema. Vi började att skicka hem ett brev under semester till alla barn där det stod att sommarskuggan varit på förskolan och skuggslemmat vår avdelning.

Innehåll

Frågeställning: Hur kan vi få barnen att känna att de är en viktig del av gruppen

 

Mål

Att arbeta efter lärandemålen i läroplanen

Vi arbetar med att barnen ska känna sig trygga i gruppen, samarbeta och uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på och lyssna på andra. 

Lek och fantasi är ledord.

 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

 • Alla ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt.
 • Alla barn ska delta i projektet på något sätt efter sin förmåga.
 • Alla skall känna att de är viktiga och tillför något till viktigt till gruppen.
 • Alla är unika

 

 

 Genomförande/Arbetsmetoder

Vi är medlekare och inspiratörer.

Vi undersöker och tar reda på mer tillsammans med barnen.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: