Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk Kometen 20/21

Skapad 2020-09-21 17:23 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

Kometen

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Vi har olika grupper där vi medvetet arbetar med språkutveckling genom bland annat sagor, rim och ramsor, sagopåsar, boksamtal. Vi använder även Polly glutt där barnen själva lyssnar spontant till sagor samt under lärarledda stunder. 

Just nu har vi jobbat i projekt om myror och andra djur som bor i skogen. Vi har varit på biblioteket och lånat faktaböcker om djur som lever i vår skog. Genom böckerna och projektet har vi lärt oss nya ord och begrepp.

Vi har flera barn med annat modersmål varav två av dom får stöd i sitt hemspråk dagligen genom dagliga samtal med pedagoger som kan dessa barns språk. Ett barn har ingen pedagog som kan hemspråket och där tänker vi att vi kommer att arbeta med böcker från Poly glutt för att förstärka barnets modersmål.

Vart ska vi?

Vi tänker att vi arbetar mycket med sagor, faktaböcker och olika texter. Vi ser dock att vi tappat lite av våra sagopåsar.

Vi kommer att börja arbeta mer aktivt med sagopåsarna. 

Vi vill ha boksamtal i mindre grupper, där tänker vi att vi kommer fokusera på samtal som berör viktiga ämnen.

Vi ser att vi behöver läsa mer böcker med våra "teknikglasögon" på samt arbeta med barnens egna arbetsteorier.

Vi vill ha små läsgrupper där vi använder vårt nya "bibliotek" och läser samt samtalar med barnen.

Vi skriver upp "nya" ord vi lärt oss på ett block som vi kommer att komma tillbaka till för att befästa orden.

 

Hur gör vi?

Vi delar in oss i små grupper (3-4 barn) och har boksamtal så ofta tillfälle ges.

Vi arbetar i våra teman och där kan barnens egna arbetsteorier komma till uttryck och kan undersökas. 

Vi kommer att införa fler tillfällen för sagopåsar samt ha vissa av dess tillgängliga i miljön för barnen själva att använda.

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: