Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel V.3 Mitt hus

Skapad 2020-09-21 17:32 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Denna veckan kommer vi att arbeta med ”Mitt hus” och ”Min adress” och barns rätt till en bostad.

Innehåll

Veckans mål:

Varje barn ska få en möjlighet att:

- utveckla förmåga att leva sig in i andra människors situation 

-Få en förståelse för deras omvärld, till exempel att det finns olika slags bostäder och sätt att bo på

- Kunna se mångfald och lika värde oberoende av bostad eller social bakgrund

- Att sätta ord på sin väg mellan förskolan och hemmet, och få träna på sin adress

Tisdag:

Vi kommer börja med en aktivitet där barnen sitter samlade i en cirkel och där var och en får berätta vad de har för adress. Nästa varv får de berätta något om sitt hus, till exempel vad det har för färg, hur många våningar det finns, vad det är för slags hus (lägenhet, villa, radhus), dörrens färg etc. 

Vi kommer att lyssna och titta på ”tre små grisar” via pollyglutt. Den här aktiviteten handlar om att barnen får samtala om olika hus och dess material. Frågor som kan uppkomma är: Vad är husen gjorda av? Finns det dörrar, fönster, skorstenar? Antal? Försöka att se kopplingar till sitt egna hus 

Onsdag:

Utflykt plantaget.

Torsdag: 

Vi återkopplar till tre små grisar och fortsätter samtala om ”mitt hus” med en aktivitet.
Vårdnadshavare har fått skicka in bilder på barnens hus som vi kollar på via storbild och där barnen får berätta lite om sitt eget hus. 


Barnen kommer sedan att arbeta i Väpplarnas arbetsbok och måla sitt eget hus. Där får de fundera igen kring deras boende och hur huset ser ut.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: