Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk. 2. "PRIMA 2A kapitel 2".

Skapad 2020-09-21 18:35 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 2 Matematik
I kapitel 2 kommer vi arbeta med bråktal! Både som del av hel och del av antal. Vi kommer öva på att skriva bråk, namnge bråk, rita bråk och säga hur stor del av ett antal som till exempel är målade med en viss färg. Ni ska få träna mer på att räkna addition och subtraktion med både ental och tiotal. Tillsammans ska vi lära oss mer om hur vi kan visa våra läsningar när vi räknar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Om tal i bråkform, addition i talområdet 0-100 och subtraktion i talområdet 0-100. 

Varför vi ska lära oss det:
Bli bekanta med olika matematiska begrepp och tillvägagångssätt när ni räknar olika additions- eller subtraktionsuppgifter.

Hur vi kommer att arbeta:
För att lära oss det här kommer vi ha genomgångar, samtal, stationsarbete, kolla filmklipp, arbeta med praktiskt material, spela spel, arbeta i matematikboken och färdighetsträna på digitala verktyg. Ni kommer att arbeta ensamma, tillsammans med en kompis eller i mindre grupper.

 Målet är att vi ska kunna:

 •  Känna till alla stambråk, kunna dela in figurer i olika bråk, säga hur stor del av en figur som är färglagd och kunna skriva samt säga de olika bråkdelarna.
 •   Visa förståelse för bråk som är del av antal.
 •   Bli bekant med addition och subtraktion inom talområdet 0–100 där antingen ental eller tiotal adderas alternativt subtraheras.    

Ni visar vad ni kan genom att:
Delta i samtal, genomföra praktiska övningar och via arbetsuppgifter i arbetsboken under lektionstid. Dina kunskaper kommer även att bedömas med hjälp av en diagnos i slutet av kapitlet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: