👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsmusik, musikgenre och instrumentgrupper

Skapad 2020-09-21 20:43 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 3 – 5 Musik
Under höstterminen lär vi oss mer om världsmusik. Vad är det? Hur låter det? Vad är det för skillnader mellan musik i olika länder? Vi lär oss mer om olika musikgenrer. Vad är det och vilka finns det? Vi kommer att lyssna och urskilja vad som är typiskt för de olika genrerna. Vi kommer även att lära oss om instrument och instrumentgrupper. Vad heter instrumentet? Hur låter det? Vilken instrumentgrupp tillhör det?

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

Genom undervisningen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Hur instrumenten låter och ser ut
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

 

Kunskapskrav (vad bedöms)

Du ska kunna känna igen och ge exempel på musik från olika genrer och länder/kulturer.

Du ska ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

       Viktiga begrepp: genre, stråk- blås- sträng- tangent och slagverksinstrument

 

Arbetssätt

Världsmusik: Vi arbetar med våra Chromebook och undersöker hur musik runt om i världen låter med hjälp av följande karta: https://musikrumrickard.blogspot.com/2019/04/musikrum-rickards-varldsmusikkarta-vt-19.html  Du kommer att få lyssna och jämföra. Vad finns det för likheter och skillnader mellan musik i olika länder? Vilka instrument används? Vi analyserar och arbetar både enskilt och i mindre grupper. 

Musikgenrer: Vi kommer att lyssna och titta på olika musikgenrer via youtube samt se en film om olika musikgenrer. Vi arbetar även här i musikrumrichard. Vi kommer att lyssna på låtar i olika musikgenre där vi försöker särskilja vilka instrument vi hör. Ni kommer att få arbeta enskilt och i mindre grupper och leta upp fakta om "Min favoritlåt" där bl.a. genre är med. De som vill kommer att få presentera för klassen. 

Instrumentgrupper: Vi kommer att titta på olika instrument samt lyssna på hur de låter, bl.a. via musikklipp på youtube. Vi kommer att lyssna på låtar i olika musikgenre där vi försöker särskilja vilka instrument vi hör. Vi delar in instrumenten i följande instrumentgrupper:  stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Vi kommer att använda oss av olika aktiviteter på sidan "musikrumrichard", bl.a. att para ihop bild på instrument med rätt namn. Vi kommer göra charader där vi låtsas att spela ett instrument. Vi kommer att ha ett skriftligt test. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt aktiva deltagande under de moment vi gör på musiklektionerna.

Jag kommer att titta, läsa samt lyssna på hur du analyserar olika världsmusik.

Jag kommer att titta på din presentation kring "Min favoritlåt" och hur arbetet fungerat.

Jag kommer att titta på det skriftliga test om instrumentgrupper som du kommer att göra. 

 

Utvärdering

Eleverna får inför/efter lektioner tycka till om vad som varit bra och mindre bra samt vara delaktiga kring vad som ska göras i de olika arbetsområdena framöver.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6