Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kap 2 matematik Y -

Skapad 2020-09-21 22:23 i Tråsättraskolan Österåker
Grovplanering kap 1 åk 8, matematik X, Y Z
Grundskola 8 Matematik
Här är en planering för kap 2, v. 40 - v47. Du kommer här få stifta djupare bekantskap med procentbegreppet. Förutom att räkna i matteboken kommer ni även få skapa en fiktiv (låtsas) aktieportfölj, som ni sedan ska bevaka den procentuella utvecklingen hos. De personer i klassen som lyckas sätta ihop den mest framgångsrika aktieportföljen kommer belönas med ett pris vid kursens slut.

Innehåll

Y Kap 2 – Samband och förändring åk 8

 

 

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

40

 

2.1 Andelen  
    Genomgång  aktier  
 

 

   

 41

 

2.2 Jämförelse och förändringar

 

 

 

Start aktieportföljen fredag

 

 

 

 

 

 42

 

2.3 Det hela  
      Läxa 5

 

 

 

 

 43

 

2.4 Delen  
      Läxa 6
     

 

44

 

Höstlov

Höstlov

 

 

   

 

 

 

 

45 

 

2.5 Ränta  
    Blandade uppgifter

 

 

 

 

Läxa 7

46 

 


Träna tal/Utveckla tal
 

 

 

Diagnos  

 

 

Repetition  

47 

 

Övningsprov  
    Förmågorna i fokus Prov 2

 

 

 Aktieportföljen avslutas fredag

Onsdag

 

 

Bedömning:

Som bedömningsgrund kommer jag kunna använda tre läxor och ett prov, samt det du visar på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Lärandematris-Tråsättra

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: