Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta för mig - etik och moral

Skapad 2020-09-22 05:38 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med serien "Berätta för mig". I varje avsnitt sätts huvudkaraktären i situationer med olika moraliska dilemman. Utifrån serien kommer vi att reflektera, resonera och diskutera kring dessa dilemman. Detta kommer att ske både muntligt och skriftligt och använder oss då av etiska begrepp.

Innehåll

I slutet av arbetsområdet ska du kunna:

- diskutera och resonera kring olika etiska dilemman, både muntligt och skriftligt

- använda dig av etiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6

Matriser

Re
Berätta för mig - etik och moral (Religion)

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än gotagbara kunskaper
Mycket mer än gotagbara kunskaper
Diskutera vad som är rätt och fel samt vad det innebär att göra bra för andra.
Du har ännu inte kunnat visa att du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett mycket utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Begrepp
Du har ännu inte kunnat visa att du använder dig av några etiska begrepp på ett ganska bra sätt när du diskuterar vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du använder dig av några etiska begrepp på ett ganska bra sätt när du diskuterar vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du använder dig av några etiska begrepp på ett bra sätt när du diskuterar vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du använder dig av några etiska begrepp på ett mycket bra sätt när du diskuterar vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: