Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Arbetslagets veckoreflektion, Fyrklövern v 38

Skapad 2020-09-22 06:58 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Emelie, Karin    

Vecka:  38 (39)    

Mål- och kunskapsområde: Språk      

Nyfikenhetsfråga:      Vad, med vem och vart leker barnen?

Barnets gör:

Vi ser att barnen hjälper varandra , frågar om kompisarna vill ha hjälp. De uppmärksammar om en kompis är ledsen och hämtar hjälp. Vi ser också att barnen bygger kojor, skärmar av och förminskar rummen. 

Bygger banor till bilarna, lutande planet, tränar på att komma överens om hur de ska bygga.

     

Pedagogerna tänker:

Vi måste bli bättre på att sätta ord på vad barnen gör bra, t.ex. "Nu såg jag att du hjälpte din kompis, vad bra!"

Hur kan vi tillföra material till barnens kojbygge och en plats där det är tillåtet med kojbygge?

 

Analys/sammanställning lärande:

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Lära oss att jobba mer med kooperativt lärande  

Uppmuntra till att samarbeta, samarbetsövningar

Jobba med bilder för att tydliggöra för barnen vad de ska göra och vad som ska hända.   

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: