Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäcken v. 38

Skapad 2020-09-22 07:06 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Språk och värdegrund

Vecka: 38

Nyfikenhetsfråga: Hur uppmuntrar och ser vi samspel via sagor

  

Vi gör tillsamman

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Värdegrund:
Vi lekar leken "vem där?" från Kanin och Igelkott. En lek där barnen får öva på att vänta på sin tur, fundera ut vem som saknas och känna att alla är viktiga

Språk:
Barnen får vara delaktiga att leta ord i bilden hos Dykar-Berit. Dessa skriver vi sedan ut och gör till ett "fiskespel". Barnen får fiska upp ett ord i taget och para ihop med bilden.
    

Värdegrund:
Genom leken övar barnen på lekregler och att turas om. Alla är viktiga för lekens innehåll och vi behöver varandra för att kunna leka.

Språk: 
När barnen fiskar upp ord och får försöka att känna igen bokstäver. De får koppla ihop rätt ord med bilden i boken och en förståelse för ordens betydelse.

   

Värdegrund:
Barnen har övat mycket på att vänta på sin tur och för en förståelse för att alla är viktiga.

 

Språk:
Barnen har uppmärksammat att vissa ord är längre och vissa är kortare. De kan visa i bilden var orden finns.
     

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: