Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 2 Ormen

Skapad 2020-09-22 08:12 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Förskola
Tema hållbar framtid gör barnen medvetna kring hur viktigt det är för oss att sköta om oss själva och vår värld. Vad händer om vi inte tar hand om våra kroppar, havet och naturen?

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Syftet med temat hållbar framtid är att hjälpa barnen att bli mer medvetna om hur viktigt det är att sköta om sig själva och vår värld. Vad händer med våra kroppar, havet naturen om vi inte tar hand om dem. Vi startar med vår närmiljö, skogen. I skogen lägger barnen märke till att det är rätt så skräpigt. Barnen hittar då lösningar hur vi ska få en renare värld. Barnen börjar plocka skräp och börjar reflektera kring att det inte bara är i skogen det ser ut såhär.  Vad finns det för lösningar för att vi ska få en renare värld?  Vad kan vi själva som individ göra för vår framtid?

Utifrån detta har barnen valt ett eget projekt att arbeta med och forska kring. Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund. Ett nuläge för att sedan utgå ifrån för att sedan planera enskilda undervisningssituationer. 

Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska ta oss dit ger vi barnen en större möjlighet till en djupare förståelse av målområdet. 

 

Projektfråga:

Kan jag göra något åt min framtid? 


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Hållbar utveckling bör genomsyra större delen av verksamheten. Vi arbetar efter ett årshjul, där kommer hållbar utveckling in i alla olika fokusområden.

 


Projektbeskrivning:

 

VAD:

Barnen ska få möjlighet till att utveckla deras förståelse kring hur viktigt det vi gör är för naturen. Vem, vad och vilka påverkas av det vi gör? Allt går hand i hand. Skräpar vi ner och förstör så påverkas vi, djuren och naturen på ett negativt sätt. Om vi fortsätter så som vi gör, hur länge tror vi att allt/alla inblandade orkar innan allt är förstört? 

 

Barnen får själva tänka efter om vad de tänker hållbarutveckling är för dem. Några väljer att arbeta med egna projekt som värnar om miljön. Barnen får ta reda på fakta om växter, djur och natur. Det är barnens tankar, idéer och fantasier vi utgår ifrån. Utifrån dessa skapar barnen sina egna projekt så som skräpsamlarrobotar, skräpsamlarcyklar, växter och insekter. 

 

VARFÖR:

Efter några besök i skogen har barnen reagerat på hur skräpigt det är. De pratar mycket om hur synd det är om djuren som bor där. Hur kan vi hjälpa till för att djuren i skogen ska ha det bra? Barnen får här möjlighet till att utveckla en förståelse för sina egna och andras handlingar. Allt levande som djur, insekter och växter är beroende av varandra och påverkar varandra. 

Syftet med arbetet är att få en medvetenhet kring ämnet. Barnen är vår framtid och vi bör lära dem om hur viktigt det är att värna om vår miljö och natur så att det ska vara hållbart i längden. Vi valde frågeställningen "Kan jag göra något åt min framtid?" då vi vill att barnen ska reflektera kring vad de själva som individer kan göra åt deras framtid. Vi va nyfikna på barnens egna tankar och idéer. utifrån barnens svar började vi skaffa kunskap kring det de valde att jobba med. Till exempel, hur fungerar blommor? Är de viktiga för oss? På vilket sätt? Vad bidrar de till? Hur fungerar ett tåg? Vad släpper den ut i naturen? Är det bra för oss? Hur påverkar det oss?

Vi vill att projektet ska ge barnen kunskap och medvetenhet kring hur det vi gör påverkar vår framtid. Hur viktigt det vi gör är för den jorden vi lever på. Förstör vi den genom negativa val så kanske vi inte har någon jord eller framtid kvar.  

 

HUR:

Vi startar upp med att samtala med barnen om vad hållbar framtid betyder för dem. Vi delade upp begreppen hållbar och framtid. Barnen funderar mycket kring vad det kan betyda. Vi samtalar om skogen, vilka är det som bor i skogen? Vad finns det i skogen och hur ser det ut där? Vad händer om vi skräpar ner? Vem tar hand om vilda djur om de skadar sig på skräpet vi lämnar kvar i skogen? Barnen väljer egna projekt som de tycker är viktiga för att göra något åt sin framtid. Barnen är indelade i grupper där varje grupp har projektarbete två gånger i veckan. 

 

Barnen pratar om hur de ska göra för att hjälpa till och om hur de ska skapa för att få en hållbar framtid. Barnen kommer på egna projekt, så som att skapa saker som håller naturen och deras miljö rent. Skräpsamlarskateboard är ett exempel. Barnen får jobba helt utifrån deras egna intressen. Sedan ser vi pedagoger till att barnen får dela med sig till varandra om vad de har skapat och lärt sig. Barnen får använda olika material och tekniker för att bygga ihop sina projekt. Alla får göra på sitt eget sätt. Vi pedagoger erbjuder olika material och barnen inspireras av kompisarnas materialval och skapande. Vi jobbar med retoriklekar för att utmana barnen i att våga tala inför varandra och kunna dela med sig om vadd e har lärt sig under projektets gång. 

 

 

 
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: