Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2020-09-22 08:31 i Björkås särskola Ludvika
Ett arbetsområde om positionssystemet och taluppfattning
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Visste du att av våra tio siffror kan man göra alla tal som finns? Visste du att siffrorna har olika värde beroende på vilken plats de står på i talet? I det här arbetsområdet får du lära dig mer om ental, tiotal och hundratal.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

Du ska lära dig om positionssystemet och siffrors olika värde beroende på var i ett tal de står.

Du ska lära dig om ental, tiotal och hundratal.

Du ska lösa additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet 0-100 (med stöd av praktiskt material eller bilder vid behov) och träna på rimlighetsbedömning.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få arbeta praktiskt med olika material som t.ex. Centimo och pengar, göra övningar på din chromebook i t.ex. Skolplus och Elevspel samt öva på arbetsblad.

Du får lösa uppgifter i addition och subtraktion och fundera kring rimligheten i ditt svar.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

- förstå begreppen ental, tiotal, hundratal och siffrors värde på olika platser i ett tal.

- storleksordna tal.

- skriva tal i talområdet 0-100.

- bedöma rimligheten i dina uträkningar.

- använda de ämnesspecifika orden du möter i arbetsområdet.

 

Hur du får visa vad du kan:

I praktiska övningar i gruppen och individuella arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  C 6
 • Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  C 6
 • Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: