👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - Diamanten - Sociala samspelet - HT2020

Skapad 2020-09-22 09:15 i 233121 Förskolan Regnbågen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Genom denna undervisningsplan kan vi få hjälp med hur vi ska ge blivande skolbarn nya ord och begrepp som barnen kan använda sig av i sociala samspelet i förskolan.

Innehåll

Vilket område har ni valt att arbeta med?

Vi har valt att arbeta med gruppens sociala samspel då detta är en bra förberedelse inför förskoleklass.

 

Beskriv det observerade nuläget i barngruppen:

Vår barngrupp består av 16 blivande skolbarn och många av barnen behöver öka ordförrådet och få flera begrepp att använda sig av i det sociala samspelet i vardagen på förskolan.

 

Undervisningsplan utifrån nuläget:

VAD: (Innehåll)

Barnen ska ha möjlighet att lära sig nya begrepp och ord som de ska kunna använda sig av i det sociala samspelet i förskolan.

 

Frågeställning: Hur ger vi barnen ord och begrepp som de kan använda sig av i det social samspelt i förskolan med varandra?

 

VARFÖR? (Syfte)

Vi valde denna frågeställning för att vi vill se om det sociala samspelet blir bättre i gruppen om vi ger barnen verktyg att kunna använda sig av i det sociala samspelet med varandra. Genom att ge barnen nya ord och begrepp att kommunicera med varandra vill vi att de lär sig dem sociala koderna som finns i gruppen och samhället de befinner sig i.

 

HUR? (Metod)

Vi kommer arbeta med olika konstellationer i olika aktiviteter med barngruppen så att barnen lär känna varandra och på så sätt stärka gruppkänslan. Vi diskuterar nya ord som dyker upp i dem sponta undervisningssituationerna men också de planerade undervisningssituationerna som t.ex vid samlingen att ha veckans ord/begrepp. Genom att diskutera nya begrepp och ord tillsammans lär sig barnen av varandra och lär sig att ingå i en grupp och på så sätt stärka gruppkänslan. Vi kommer att använda oss av digitala verktyg att söka nya ord och begrepp, sätta upp de nya begreppen och orden och göra de synliga i den pedagogiska miljön och se till alla barn får sin röst hörd. 

 

VEM?

Undervisningen kommer ske i helgrupp och i mindre grupper. Genom att ha mindre grupper ser vi till att alla röster bli hörda och på så sätt blir alla delaktiga.

 

NÄR?

Den planerade undervisningen sker varje dag på förmiddagen och den spontana undervisningen sker konstant under vardagen på förskolan.

 

 

Under avdelningsreflektionen kan ni använda följande frågeställningar:

 

Hur har vårt förhållningssätt under aktiviteten påverkat barnen?
Vad var framgångsrikt?

 

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

 

Hur hanterade jag barnens frågor och kommentarer?

 

Hur utmanar vi barnen vidare? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18