Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Mo förskola - Mosippan- Hållbar utveckling ht20/vt21

Skapad 2020-09-22 09:25 i Mo förskola Söderhamn
Förskola
Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Innehåll

Nuläge

Efter tidigare projektarbete vet vi att intresse för återvinning/ återbruk samt odling finns. 
Vi kommer att erbjuda olika ”delar” utifrån ämnet hållbar utveckling. Barnen är redan nu intresserade av lantbruk och odling samt är insatta i att leva "matsmarta" då vi förra året hade det som projekt.

Mål

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

*Att barnen ska få en förståelse för vad som händer när vi slänger skräp i naturen.

*Att barnen ska få kunskaper om sina rättigheter.

*Att kunna ta ansvar för sina handlingar och ord.

*Större medvetenhet kring materialval.

*Hälsa och välbefinnande- uppleva rörelseglädje.

*Social kompetens- kamratskap- hållbara relationer.

 

Syfte

Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse genom olika lustfyllda spontana situationer och planerade aktiviteter.

Genomförande

Vi ser på Ur’ s material ”Barr och pinne” och för diskussioner och frågor kring avsnitten.

Vi fortsätter vår odling tillsammans med barnen i växthuset. Barnen är med på  allt från frösådd till gödsling, skötsel, skörd och att förbereda växthuset inför vintern.

Vi plockar skräp, sopsorterar tillsammans, pratar om återvinning och undersöker nedbrytningsprocesser. Pratar om Allemansrätten. 

Vi arbetar med material angående barnkonventionen samt läser böckerna inom ämnet.

Läser olika böcker och arbetar med kamratskap.

Vi försöker få barnen att på ett lustfyllt sätt röra sig mer genom att till exempel vara i skogen över stock och sten, rörelselekar från projektorn, dans, spontana aktiviteter och så vidare.

Vårt arbete kring hållbar utveckling kommer att gå i språkets- och matematikens tecken. Vi ser språk och matematik i vardagen så väl som i planerade aktiviteter.

Arbetet håller på under läsåret eller så länge intresset finns.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar under arbetets gång i Unikum via text, film och bild. Hela arbetslaget ansvarar tillsammans för dokumentationen och även barnen ska involveras för att vi ska få en pedagogisk dokumentation.

Ansvar

Anna-Maria Svedberg, Sofie Berg, Therese Eriksson samt Sofie Axelsson. 

Uppföljning

Vi reflekterar varje vecka gör analys varje månad, utvärdering i december samt uppföljning och planering för hur vi ska gå vidare i januari.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: