Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, åk 3

Skapad 2020-09-22 09:47 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 3 Bild
Måla, skapa, analysera och pröva olika tekniker inom bild.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I ämnet bild ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att skapa bilder med olika tekniker samt få förståelse för olika begrepp inom ämnet. Du ska också få lära dig analysera och uttrycka budskap med bilder.

 

Mål

Du ska kunna:

- skapa bilder på olika sätt

- använda olika tekniker, material och verktyg

- framställa egna bilder utifrån instruktion och mall

- delta i samtal om bilder t ex vad bilder berättar

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

Olika tekniker för att göra bilder t ex måla, teckna och konstruera.

Arbeta med olika former och mönster.

Att rita/måla berättande bilder utifrån olika teman.

Samtala om och analysera egna och andras bilder samt olika begrepp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- planera, genomföra och slutföra bilder

- använda olika tekniker, material och verktyg vid bildskapande

- samtala kring och med hjälp av bilder

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att framställa bilder
Du skapar med hjälp av en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.
Förmågan att använda olika metoder, tekniker och material
Du kan hantera några material och tekniker, men behöver stöd i arbetet.
Du kan hantera några material och tekniker, men behöver delvis stöd i arbetet.
Du kan hantera flera material och tekniker på ett säkert och självständigt sätt.
Förmågan att kommunicera kring och med hjälp av bilder
Du kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Du kan på ett enkelt sätt reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Du kan på ett varierat sätt reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: