👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2020-09-22 10:11 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Historia
I historian ska vi arbeta med vikingatiden. Du ska få lära dig hur det var att leva under denna tiden, hur man kan veta att vikingar funnits och du ska få jämföra levnadsvillkor mellan människor under vikingatiden. Du kommer också få lära dig massor med nya spännade begrepp.

Innehåll

Du kommer att få lära dig om vikingatiden

Såhär kommer vi att arbeta:

Skriva till bilder

Lyssna och läsa i grundboken

Titta på film

Arbeta i i häfte

Göra jämförelser 

I par och grupp

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom: 

Diskussioner

Enskilda uppgifter

Grupp- och pararbete

Quiz

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om historiska förhållande, skeenden, gestalter
Jag kan berätta om livet under vikingatiden - levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 6
Jag behöver hjälp för att kunna berätta om hur människor levde på vikingatiden
Jag kan berätta något om hur människor levde på vikingatiden
Jag kan berätta en del om hur människor levde på vikingatiden
Jag kan berätta mycket om hur människor levde på vikingatiden
Resonemang om samhällsförändringar, levnadsvillkor och händelser
Jag förklarar hur vikingatiden tog slut och varför
 • Hi  E 6
Jag behöver hjälp med att berätta hur vikingatiden tog slut och varför
Jag kan på något sätt förklara hur eller varför vikingatiden tog slut
Jag kan på ett enkelt sätt förklara hur eller varför vikingatiden tog slut och vilken tidsperiod som kommer efter
Jag kan förklara hur och varför vikingatiden tog slut. Jag vet vilken tidsperiod som kommer efter vikingatiden och hur tidsperioderna hänger ihop
Undersöka utvecklingslinjer
Jag beskriver vad vikingarnas resor förde med sig
 • Hi  E 6
Jag behöver hjälp med att berätta om vikingarnas resor
Jag kan berätta något om vikingarnas resor
Jag kan berätta en del om vikingarnas resor. Jag berättar något om vad de fick med sig på resorna.
Jag kan berätta mycket om vikingarnas resor. Jag vet var vikingarna reste och vad de fick med sig på resorna.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Jag berättar hur vår tids namngeografi och traditioner bär spår av den fornnordiska mytologin
 • Hi  E 6
Jag behöver hjälp med att visa hur spår från vikingatiden märks än idag
Jag kan berätta lite om hur spår från vikingatiden märks idag
Jag kan berätta en del om hur spår från vikingatiden märks idag
Jag kan berätta mycket om hur spår från vikingatiden märks idag
Använda källmaterial
Jag berättar om källor och fynd som bevis för att vikingatiden funnits
 • Hi  E 6
Jag behöver hjälp med att berätta om bevis för att vikingatiden funnits
Jag kan berätta lite om fynd och källor som bevis från vikingatiden
Jag kan berätta en del om källor och fynd som bevis från vikingatiden
Jag kan berätta mycket om källor och fynd som bevis från vikingatiden
Historiska begrepp
Jag kan använda historiska begrepp
 • Hi  E 6
Jag behöver träna mer på begrepp som hör till vikingatiden
Jag kan använda några begrepp som hör till vikingatiden
Jag kan använda flera begrepp som hör till vikinagtiden
Jag kan använda många begrepp som hör till vikingatiden