Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska Der Sprung 2

Skapad 2020-09-22 11:27 i Påarps skola Helsingborg
Under veckorna 39-46 kommer vi att arbeta med kapitel 1-6 i Der Sprung 2 samt med några kapitel ur Der Sprung 1. Eleven kommer få lära sig att berätta om sig själv, sin familj, vänner, intressen, årstider, månader, veckodagar, yrken, färger, siffror, klockan, ge vägbeskrivningar samt erhålla kunskaper om tyskspråkiga länder. Dessutom kommer eleven få lära sig personböja regelbundna verb, artiklarna der, die och das.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Centralt innehåll

Konkretisering av centralt innehåll

Du skall lära dig: - att berätta om dig själv, din familj, dina vänner och  intressen, - väder, årstider, månader, veckodagar, klockan, - att ge och följa vägbeskrivningar,- att yttra åsikter och att säga vad du vill göra - att kunna beställa något att äta och dricka - böja regelbundna verb efter person, - skriva alla substantiv med stor bokstav, - tyskans artiklar; der, die, das, -några uttalsregler och stavningsregler, - samt kunskaper om tyskspråkiga länder.

Undervisningen

Undervisningen kommer att innehålla: - genomgångar av uttalsregler, verbböjning, artiklar, tyskspråkiga länder - läsning av olika texter; berättelser, dialoger, dikter, sånger, roliga historier - ord- och frasinlärning - muntliga övningar såsom fritt tal, ställa frågor, svara på frågor, dialoger, låttexter - skrivövningar - hörövningar

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

Läsförståelse: - hur du förstår och tolkar innehållet i olika texter, - hur du svarar på frågor

Muntliga kunskaper: - hur du kommunicerar på tyska vad gäller ord, fraser och meningar, - hur du gör dig förstådd, - hur du böjer verben - hur du använder artiklarna - hur du agerar efter muntliga instruktioner

Skriftliga kunskaper: - hur du uttrycker dig på tyska med ord, fraser och meningar, - hur du personböjer regelbundna verb, - hur du använder artikel vid substantiv, - stor bokstav vid substantiv, - hur du agerar efter skriftliga instruktioner

Hörförståelse: - hur du förstår innehållet genom att återberätta budskapet och svarar på frågor, - agerar efter muntliga instruktioner

Kunskaper om de tyskspråkiga länderna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Der Sprung 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala och uttala
Jag kan uttala enstaka ord och meningar, svara på frågor och delta i korta samtal. Jag kan personböja enstaka regelbundna verb samt sätta rätt artikel framför substantiv vid enstaka tillfällen.
Jag har ett bra uttal och kan svara på och ställa frågor och delta i utförligare samtal inom kända områden. Jag kan personböja regelbundna verb samt sätta rätt artikel framför substantiv vid flertal tillfällen.
Jag har ett mycket bra uttal och ett mångsidigt ordförråd. Jag kan variera mina meningar inom kända samtalsområden. Jag kan personböja regelbundna verb samt sätta rätt artikel framför substantiv.
Skriva
Jag kan uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Jag kan personböja enstaka regelbundna verb samt sätta rätt artikel framför substantiv vid enstaka tillfällen.
Jag kan uttrycka mig relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Jag kan personböja regelbundna verb samt sätta rätt artikel framför substantiv vid flertal tillfällen.
Jag kan uttrycka mig tydligt och sammanhängande sätt med ord, fraser och meningar. Jag kan personböja regelbundna verb samt sätta rätt artikel framför substantiv.
Hörförståelse
Jag förstår enstaka ord och fraser och visar det genom att jag kan svara på enkla frågor.
Jag förstår enkla instruktioner och huvuddragen av innehållet och visar det genom att jag kan återberätta delar av innehållet.
Jag förstår instruktioner och helheten av innehållet och visar det genom att jag kan sammanfatta innehållet med egna ord.
Kunskaper om tyskspråkiga länder
Jag kan berätta några fakta om tyskspråkiga länder.
Jag kan berätta några fakta och om vardagslivet och levnadssättet i tyskspråkiga länder.
Jag kan berätta flera fakta om vardagslivet och levnadssätt i tyskspråkiga länder.
Läsa och förstå
Jag kan läsa ord, meningar och enklare texter Jag förstår det viktigaste innehållet och visar det genom att svara på enkla frågor.
Jag kan läsa ord, meningar och enklare texter. Jag förstår huvuddrag av innehållet och visar det genom att svara på frågor och kan återberätta delar av texter.
Jag kan läsa ord, meningar och enklare texter. Jag förstår innehållet i sin helhet och visar det genom att svara på frågor och kan återberätta texter med egna ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: