Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2020-09-22 11:57 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Matematik
Vi kommer arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0 till 10 000. Vi försöker hitta olika metoder som passar vid olika tillfällen. Vi kommer även arbeta med problemlösningsuppgifter i flera steg.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Använda positionssystemet för att beskriva och gruppera tal

Välja lämpligt räknesätt utifrån situationen

Olika sätt att addera och subtrahera fyrsiffriga tal

Bedöma om svaren är rimliga

Träna på att skriva likheter 

Använda olika strategier för att lösa matematiska problem

Formulera egna uppgifter och frågor

Hur ska vi lära oss det?

Vi arbetar enligt SINGMA-metoden med undersökande arbetssätt, resonemang i grupp och helklass samt öva enskilt.

Viktiga ord och begrepp.

Addition

Subtraktion

Term

Summa

Differens

Uppställning - Algoritm

Växling

Strategier

Överslag

Vad som kommer att bedömas.

Din förmåga att förstå begreppen och att du använder dem på rätt sätt.

Din förmåga att lösa problem t ex i startuppgifterna

Din förmåga att föra matematiska resonemang både muntligt och skriftligt

Din förmåga att kommunicera dina matematiska tankar och idéer både muntligt och skriftligt

Hur du får visa dina kunskaper.

Aktivitet på lektioner

Matteloggar

Utvärderingsuppgift

Uppgifter

 • Kunskapslogg addition och subtraktion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Addition och subtraktion

Kunskapslogg kap 2

På väg att nå målen
Nått målen
Nivå 3
Addition med växling
Subtraktion med växling
Använda olika strategier vid addition och subtraktion.
(uppställning, överslagsberäkning, huvudräkning, räkna varje talsort för sig, dela upp talen ...)
Lösa matematiska problem.
Förstå problemet, göra upp en plan, genomföra planen, kontrollera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: