Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-09-22 12:22 i Blåhammarens förskola Östersund
Förskola
I våran arbetsplan har vi språk som ett av förskolans satsningsområden. Tisdagar, onsdagar och torsdagar jobbar vi i läsgrupper för att stärka barnens språk, kommunikation och sociala utveckling.

Innehåll

Mål för arbetet:

 • Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.
 • Barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Vad gör vi?

Vi har lässtunder där barnen är uppdelade efter språkutvecklingsnivå, tre dagar i veckan.

Vi har ett uppmuntrande förhållningssätt i samtal med barnen.

Vi synliggör för barnen vilken resurs de olika modersmålen ger för språkutvecklingen.

Vi använder TAKK för att förstärka språket.

Hur gör vi?

Vi genomför TRAS på alla barn och därefter delar vi in barnen efter deras språknivå.

Böckerna vi läser ligger på barnens nivå.

Efter lässtunden är pedagogen närvarande i barnens lek eller aktivitet för att stärka barnens kommunikation och samspel.

 I samtal med barn ställer vi följdfrågor, är intresserade och lyssnar på deras tankar och funderingar. 

 Vi stärker barnens vilja att fortsätta berätta på sitt modersmål genom att lyssna på dem även om vi inte alltid förstår. Språkstarka barn kan också hjälpa andra barn att förmedla vad de menar.  

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: